Varhaiskasvatus­suunnitelma

Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen järjestämistä, suunnittelua ja toteuttamista ohjaa Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.

Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (pdf).

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja koskevat keskeiset periaatteet, tavoitteet ja sisällöt toiminnan toteuttamiselle.

Yksikössä tehdään pedagoginen toimintasuunnitelma, jonka laatimisessa huomioidaan varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmat.

Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu yhteistyössä huoltajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan yhdessä vanhempien kanssa sovitut tavoitteet lapsen kasvun ja oppimisen tueksi. Vasua arvioidaan säännöllisesti ja arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan toteutumiseen ja sen vaikutuksiin.

Varhaiskasvatuksessa täytetään havainnointilomakkeet ennen 1.5- ja 4-vuotiaan lapsen neuvolatarkastuksia ja ne lähetetään huoltajan luvalla lapsen terveydenhoitajalle. Tämän jälkeen huoltaja varaa ajan neuvolaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman lomakkeet huoltajalle

Tiedote huoltajalle varhaiskasvatuksen aloituskeskustelusta 2019

Tiedote varhaiskasvatuskeskustelusta huoltajalle 2019

LAPSEN VASU LIITE2 Tällainen minä olen

Varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentävät asiakirjat

Nokian varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentävät erillisinä asiakirjoina esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunnitelma, varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen suunnitelma, kulttuurikasvatussuunnitelma (kulttuuripolku), liikuntapolku ja henkilökunnan toiminta haastavissa kasvatustilanteissa -ohjeistus. Suunnitelmiin löytyy linkit sivupalkista.

Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on laadittu kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja yksikön lääkehoidonsuunnitelma, joita päivitetään vuosittain.