Aloituskokous ja aloittamisilmoitus

Rakennustyö alkaa lupaehtojen mukaisesti aloittamisilmoituksesta tai aloituskokouksesta ja päättyy loppukatselmukseen. Aloituskokous määrätään yleensä lupaehdoksi pientalo- sekä sitä suuremmille hankkeille. Aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.

Aloituskokouksessa tulisi olla läsnä ainakin rakentaja tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokous pidetään yleensä rakennusvalvonnan tiloissa ja siitä voi sopia tarkastusinsinöörien kanssa.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakentajalle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.

Aloituskokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on kirjallinen sitoumus niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakentaja täyttää huolehtimisvelvollisuutensa.