Yksityisen päiväkodin palveluseteli

Perheillä on mahdollisuus hakea yksityisiin palvelusetelipäiväkoteihin eVaka Nokia -verkkopalvelussa. Yksityiseen päiväkotiin hakeminen muodostaa samalla palvelusetelihakemuksen. Perheen maksettavaksi jäävän palvelusetelin omavastuuosuuden arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, bruttotulojen ja lapsen palvelun tarpeen perusteella samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu. Osalla yksityisistä päiväkodeista on käytössä lisämaksu, joka tulee palvelusetelin omavastuuosuuden päälle perheen maksettavaksi. Päätös palvelusetelistä lähetetään huoltajalle varhaiskasvatuspäätöksen yhteydessä eVaka Nokia -verkkopalvelussa.

Päiväkodit määrittelevät itse kesäajan omavastuuosuuden maksamisen käytänteistä. Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle 12 kuukaudelta vuodessa. Asiakas maksaa asiakasmaksun palveluntuottajalle. Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon.

Perheiden tulee toimittaa tulotiedot heti, kun varhaiskasvatus alkaa, hyväksyä tulorekisterin käyttö tai hyväksyä korkein maksu eVaka Nokia -verkkopalvelussa. Mikäli tietoja ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Tulotositteet tulee toimittaa uudelleen aina, kun palveluseteleihin tehdään indeksitarkistus. Indeksitarkistuksen ajankohdasta tiedotetaan yksityisen palveluntarjoajan tiedotuskanavan kautta. Mikäli tulotositteita ei toimiteta uudelleen pyydettäessä, katsotaan se suostumukseksi korkeimman omavastuuosuuden käyttämiseen tarkistetussa päätöksessä.

1.3.2023 alkaen omavastuuosuus korjataan takautuvasti, mikäli asiakas tekee oikaisuvaatimuksen ja toimittaa tulotiedot. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät maksupäätökseltä.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen (= yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset) olosuhteissa tapahtuvista muutoksista.

  • tulotietojen muutos / henkilö
  • perhekoon muutos
  • lapsen hoitoaikaperustainen laskutusporras muuttuu
  • lapsen varhaiskasvatus päättyy

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi eVaka-järjestelmässä tai sähköpostitse asiakasmaksut@nokiankaupunki.fi tai postitse osoitteella
Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut,
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut,
Harjukatu 21, 37100 Nokia.

Tulotietojen muutokset tulevat voimaan niiden toimittamista seuraavan kuukauden alusta.

Kotihoidontuen maksaminen päättyy palvelusetelin myöntämistä edeltävään päivään. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

Laskutukseen liittyvät asiat sähköpostitse asiakasmaksut@nokiankaupunki.fi tai puhelimitse soittoaika palvelusihteereille maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-12:

Pitkäniemen päiväkoti
palvelusihteeri p. 050 395 8748

Pilke päiväkodit ja Nappulaharjun päiväkoti
palvelusihteeri p. 050 395 8774

Varhaiskasvatusaika kuukaudessa 31.7.2024 saakka

Asiakasmaksun prosenttiosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

0-85 h/kk 50%
86-139 h/kk 80%
140 h/kk 100%

Varhaiskasvatusaika kuukaudessa 1.8.2024 alkaen

Asiakasmaksun prosenttiosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

0-85h/kk 50%
86-120h/kk 80%
121-150h/kk 90%
yli 151h/kk 100%

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika kuukaudessa 1.8.2024 alkaen

Asiakasmaksun prosenttiosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

0-50h/kk 30%
51-85h/kk 50%
86-120h/kk 80%
121-150h/kk 90%
151h/kk 100%