Palveluseteli

Perheet voivat hakea tulosidonnaista palveluseteliä kunnan hyväksymiin palvelusetelipäiväkoteihin. Palveluseteli myönnetään lapsikohtaisesti vähintään yhden kuukauden ajaksi ja aikaisintaan hakukuukauden alusta.

Varhaiskasvatuksen palveluseteliin on harkinnanvarainen etuus ja se myönnetään vain nokialaiselle perheelle. Palvelusetelipalvelu ei oikeuta lakisääteiseen yksityisen hoidon tukeen, yksityisen hoidon tuen kuntalisään, kotihoidontukeen, kotitalousvähennykseen eikä hakemaan mahdollista omavastuuosuutta toimeentulotukena.

Palvelusetelin hakeminen

1. Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista

2. Perhe hakee lapsikohtaisesti kaupungilta palveluseteliä sähköisellä palvelusetelihakemuksella ennen varhaiskasvatuksen aloitusta.

3. Kaupunki tekee palvelusetelipäätöksen

Tulotositteet (mikäli ei ole antanut suostumusta korkeimpaan omavastuuosuuteen) tulee toimittaa sähköisen asionnin kautta, sähköpostitse tai osoitteella Nokian kaupunki: Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Harjukatu 21, 37100 Nokia. Palvelusetelipäätöstä ei voi tehdä ilman tuloselvitystä tai suostumusta korkeimpaan omavastuuosuuteen.

Päätös palvelusetelistä lähetetään huoltajalle ja ilmoitus päätöksestä palveluntuottajalle. Lapsella ei voi olla yhtäaikaisesti kahta varhaiskasvatuspaikkaa. Siirtyessä palveluntuottajasta toiseen, huoltajien pitää irtisanoa aiempi varhaiskasvatuspaikka.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvot ja omavastuuosuuden laskeminen

Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, bruttotulojen ja lapsen palvelun tarpeen perusteella.

Palvelusetelin arvo lasketaan vähentämällä palvelusetelin enimmäisarvosta lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu.

Perheen maksettavaksi jää palveluntuottajan määrittelemän varhaiskasvatuksen paikkahinnan ja tulosidonnaisen palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja voi periä omavastuuosuutena suurempaa tai pienempää asiakasmaksua kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Asiakas maksaa asiakasmaksun palveluntuottajalle. Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon.

Tulotositteet tulee toimittaa uudelleen aina, kun palveluseteleihin tehdään indeksitarkistus. Indeksitarkistuksen ajankohdasta tiedotetaan yksityisen palveluntarjoajan tiedotuskanavan kautta. Mikäli tulotositteita ei toimiteta uudelleen pyydettäessä, katsotaan se suostumukseksi korkeimman omavastuuosuuden käyttämiseen tarkistetussa päätöksessä. Lisäksi tulotositteet tulee toimittaa uudelleen, mikäli tiedot muuttuvat.

1.3.2023 alkaen omavastuuosuus korjataan takautuvasti, mikäli asiakas tekee oikaisuvaatimuksen ja toimittaa tulotiedot. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät maksupäätökseltä.

 

Palvelun tarpeet/ hoitoaikaperusteinen

Kunnallisen asiakasmaksun osuus kokomaksusta

0-85 h/kk 50%
86-139 h/kk 80%
140 h/kk 100%

Omavastuuosuus kesäaikana ja vähäisemmässä hoidontarpeessa

Päiväkodit määrittelevät itse kesäajan ja vähäisemmän hoidon tarpeen vaikutuksen omavastuuosuuteen. Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle 12 kuukaudelta vuodessa.

Ilmoitusvelvollisuus

Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan kaupungille mikäli tulosidonnaiseen palvelusetelin arvoon vaikuttuvat tekijät muuttuvat:

  • osoitteenmuutos
  • tulotietojen muutos (perheen yhteistaloudessa asuvien avio- tai avoliittomaisessa suhteessa elävien henkilöiden tulotietojen muutokset)
  • perhekoon muutos
  • lapsen huoltajuuden muutos
  • lapsen palveluntarve muutos täytä sopimus hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksusta
  • lapsen hoitosuhde päättyy täytä palvelusetelipaikan irtisanomislomake

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi sähköisen asioinnin kautta, sähköpostitse asiakasmaksut@nokiankaupunki.fi tai postitse osoitteella: Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, PL 2, 37100 Nokia.

Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Kotihoidontuen maksaminen päättyy palvelusetelin myöntämistä edeltävään päivään. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

Lisätietoja palvelusetelin hakemiseen liittyen:

Palvelupäällikkö Mari Valkeejärvi
p. 044 906 1242
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Tulotietoihin liittyvät lisätiedot ja tositteet:

Nokian kaupunki
Sivistyspalvelut
Harjukatu 21
37100 Nokia

LASKUTUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT TOIMISTOSIHTEERIT SOITTOAIKA MA-PE KLO 10-12

Pitkäniemen päiväkoti
toimistosihteeri p. 050 395 8748

Pilke päiväkodit ja Nappulaharjun päiväkoti
toimistosihteeri p. 050 395 8774