Palveluseteli

Palveluseteli

Nokialla on mahdollisuus tulosidonnaiseen varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa.

Perheet voivat hakea palveluseteliä kunnan hyväksymiin palvelusetelipäiväkoteihin.
Palveluseteli voidaan myöntää lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä.
Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi ja se myönnetään aikaisintaan hakukuukauden alusta.
Varhaiskasvatuksen palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, vaan se on harkinnanvarainen etuus.
Palveluseteli myönnetään vain nokialaiselle perheelle.
Palvelusetelipalvelu ei oikeuta lakisääteiseen yksityisen hoidon tukeen, yksityisen hoidon tuen kuntalisään, kotihoidontukeen, kotitalousvähennykseen eikä hakemaan mahdollista omavastuuosuutta toimeentulotukena.

Palvelusetelin hakeminen

1. Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista
2. Perhe hakee kaupungilta palveluseteliä (palvelusetelihakemus)

Palvelusetelihakemus täytetään ensisijaisesti sähköisesti.
Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen alkamista.
Palveluseteliä haetaan lapsikohtaisesti.
Tulotositteet (mikäli ei ole antanut suostumusta korkeimpaan maksuun) tulee toimittaa pääsääntöisesti sähköisen asionnin kautta, sähköpostitse tai osoitteella Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Harjukatu 21, 37100 Nokia.
Palvelusetelipäätöstä ei voi tehdä ilman tuloselvitystä.
3. Kaupunki tekee palvelusetelipäätöksen

Palvelusetelipäätös lähetetään huoltajalle ja ilmoitus päätöksestä palveluntuottajalle.
Mikäli lapsella on paikka kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, eikä perhe ole irtisanonut paikkaa, niin paikka päätetään palvelusetelin voimassaoloa edeltävään päivään.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvot ja omavastuuosuuden laskeminen

Palveluseteli on lapsikohtainen. Sen arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä lapsen palvelun tarpeen perusteella.

Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään lapsenvarhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu.
Perheen maksettavaksi jää palveluntuottajan määrittelemän varhaiskasvatuksen paikkahinnan ja tulosidonnaisen palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja voi periä omavastuuosuutena suurempaa tai pienempää asiakasmaksua kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Asiakas maksaa asiakasmaksun palveluntuottajalle.
Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon.

Palvelun tarpeet/hoitoaikaperusteinen       Kunnallisen asiakasmaksun osuus kokomaksusta

0-85 h/kk                                                                    50 %

86-139 h/kk                                                                80 %

140 h/kk –                                                                  100 %

Nokian kaupungin maksamat palvelusetelin kattohinnat 1.8.2022 alk.

Palvelusetelin arvo Kokoaikainen,
140h – /kk
Osa-aikainen,
85h-139h/kk
Osa-aikainen,
0-85h/kk
Yli 3-vuotias 862,00 €/kk 689,60 €/kk 517,20 €/kk
Alle 3-vuotias 1302,00 €/kk 1041,60 €/kk 781,20 €/kk
Esiopetusta täydentävä osa-aikainen varhaiskasvatus, 86-139h 431,00 €/kk
Esiopetusta täydentävä osa-aikainen varhaiskasvatus, 51-85h 431,00 €/kk
Esiopetusta täydentävä osa-aikainen varhaiskasvatus, 0-50h 431,00 €/kk
 

Palveluseteliin liittyviä käsitteitä:

– Omavastuuosuus = palvelun hinta – palvelusetelin arvo
– Palvelun hinta = palveluntuottajan määrittelemä hinta palvelulle
– Palvelusetelin arvo = kunnan maksama osuus palvelun hinnasta

Omavastuuosuus kesäaikana ja vähäisemmässä hoidontarpeessa

Päiväkodit määrittelevät itse kesäajan ja vähäisemmän hoidon tarpeen vaikutuksen omavastuuosuuteen. Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle 12 kuukaudelta vuodessa.

Ilmoitusvelvollisuus

Oikeus tulosidonnaiseen palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan ja huoltaja/huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan kaupungille mikäli

  • perheen osoite muuttuu
  • tulotietojen muutokset (perheen yhteistaloudessa asuvien avio- tai avoliittomaisessa suhteessa elävien henkilöiden tulotietojen muutokset)
  • perhekoon muutos
  • lapsen huoltajuus muuttuu
  • lapsen palveluntarve muuttuu => täytä sopimus hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksusta
  • lapsen hoitosuhde päättyy => täytä palvelusetelipaikan irtisanomislomake

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi sähköisen asioinnin kautta tai sähköpostitse asiakasmaksut@nokiankaupunki.fi tai postitse osoitteella Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, PL 2, 37100 Nokia.

Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Kotihoidontuen maksaminen päättyy palvelusetelin myöntämistä edeltävään päivään. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

Lisätietoja palvelusetelin hakemiseen liittyen:

Palvelupäällikkö Mari Valkeejärvi
p. 044 906 1242
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Tulotietoihin liittyvät lisätiedot ja tositteet:

Nokian kaupunki
Sivistyspalvelut
Harjukatu 21
37100 Nokia

TOIMISTOSIHTEERIT SOITTOAIKA MA-PE KLO 10-12

Toimistosihteeri Maarit Ali-Marttila-Olkkola (Pitkäniemen päiväkoti)
p. 050 395 8748

etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Toimistosihteeri Merja Heinisuo (Pilke päiväkodit, Touhula päiväkodit, Lasten päivähoito Revontulet ja muut päiväkodit)
p. 050 395 8774

etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi