Nokia on lapsiystävällinen kunta

Nokian kaupunki sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta- tunnustuksen toukokuussa 2021. Lapsiystävällinen kunta- malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.

UNICEFin Nokian kaupungille myöntämä tunnustus lapsiystävällinen kunta työstä.

 

Kehittämistyö Nokialla käynnistyi UNICEFin alkukoulutuksen jälkeen huhtikuussa 2019. UNICEF seuraa ja arvioi työn tuloksia säännöllisesti. Tunnustuksen saamisen edellytyksenä oli, että Nokia on edennyt kehittämistyössään suunnitelmallisesti lapsen oikeuksia edistäen ja  lapset mukaan ottaen. Nokian tulee myös sitoutua jatkamaan mallin mukaista työtä edelleen. Lapsiystävällinen kunta- toimintamalli koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja hallintoa.

Kooste Nokian kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työn alkukartoituksesta 2020 (pdf)

Lapsiystävällisessä kunnassa:

  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita ja kokevat olevansa tärkeitä omissa lähiyhteisöissään
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin ja jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • lasten mielipiteitä ja tietämystä omasta arjestaan kuullaan ja hyödynnetään päätöksenteossa
  • lapsen oikeudet tunnetaan ja niistä tiedotetaan lapsia ja aikuisia
  • päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan
  • lapsiin kohdistuvat toimenpiteet tehdään näkyväksi kaupungin talousarviossa

 

Nokialaisilta lapsilta kysyttiin mitä on lapsiystävällisyys tai minkälainen on lapsiystävällinen kunta. Tutustu lasten ja nuorten ajatuksiin alta.

Lapsiystävällinen kunta lasten näkökulmasta

Nokialaisten lasten ja nuorten ajatuksia

1.-9.-luokkalaisten ajatuksia Nokialla hyvin olevista ja kehittämistä vaativista asioista vuonna 2019. Tämä koonti oli osa Lapsiystävällinen kunta -työn alkukartoitusta ja se vaikutti kehittämiskohteiden valitsemiseen.

Nokialla on tehty jo pitkään lasten osallisuus- ja vaikuttamistyötä. Tästä pääset tutustumaan Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston sivuille.