Nokia on lapsiystävällinen kaupunki

Nokian kaupunki sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen toukokuussa 2021. Tunnustuksen saamisen edellytys on Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelman toteutuminen, lasten osallisuus kehittämistyössä ja sitoutuminen kehittämistyön jatkamiseen. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.

Laåsiystävällinen kunta- logo

Kehittämistyössä ajankohtaista

Toinen toimintasuunnitelmakausi lähenee loppuaan ja toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan kevään 2024 aikana. Toimintasuunnitelman 2021- 2023 tavoitteita ohjaa Lapsiystävällinen kunta -työlle asettamamme visio NÄEN, KUULEN, KYSYN, OTAN MUKAAN – ULKOPUOLELLE EI JÄÄ KUKAAN.

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet

 • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
 • jokainen lapsi saa elää turvassa
 • jokainen lapsi saa harrastaa
 • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
 • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
 • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

Kehittämistyön käynnistäminen

Kehittämistyö Nokialla käynnistyi huhtikuussa 2019.  Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja hallintoa. Työn alkaessa teimme alkukartoituksen kaupungin nykytilasta sekä selvitimme lasten näkemyksiä. Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman kehittämiskohteet valittiin kartoitusten perusteella.

Kooste Nokian kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työn alkukartoituksesta 2020 (pdf)

1.-9.-luokkalaisten ajatuksia Nokialla hyvin olevista ja kehittämistä vaativista asioista vuonna 2019.

Nokialaisilta lapsilta kysyttiin, mitä lapsiystävällisyys heidän mielestään on tai minkälainen on lapsiystävällinen kunta.

Lapsiystävällinen kunta lasten näkökulmasta

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä

Nokialla koordinaatioryhmänä toimii Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmä. Ryhmän tehtävänä on valmistella, ohjata ja koordinoida Nokian kaupungin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistä sekä tiedottaa työn tavoitteista ja toteuttamisesta kuntalaisille.

Koordinaatioryhmän jäsenet

 • Mika Seppänen, sivistysjohtaja, ryhmän puheenjohtaja
 • Minna Sillanpää, varhaiskasvatuksen johtaja
 • Kari Lähde, johtava rehtori
 • Mari Larikka, rehtori
 • Terhi Lehto, rehtori
 • Hanna Savikko-Koskela, nuorisopalvelupäällikkö
 • Anette Lehtonen, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori
 • Marja Tuomaala, erityisopetuksen koordinaattori
 • Oona Rosenlund, apulaisrehtori kansalaisopisto
 • Merja Jokela, Nokian seurakunnan edustaja
 • Hilkka Hyttinen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton (Nokia) edustaja
 • Edustajia hyvinvointialueelta
 • Nuorten edustus hoidetaan muulla tavoin