Nokia on lapsiystävällinen kaupunki

Nokian kaupunki sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta- tunnustuksen toukokuussa 2021. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Seuraavan kerran tunnustuksen myöntämistä arvioidaan vuoden 2023 lopussa. Tunnustuksen saamisen edellytys on Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelman toteutuminen, lasten osallisuus kehittämistyössä ja sitoutuminen kehittämistyön jatkamiseen. Lapsiystävällinen kunta- malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin. Malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.

Laåsiystävällinen kunta- logo

 

Kehittämistyön käynnistäminen

Kehittämistyö Nokialla käynnistyi huhtikuussa 2019.  Lapsiystävällinen kunta- toimintamalli koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja hallintoa. Työn alkaessa teimme alkukartoituksen kaupungin nykytilasta sekä selvitimme lasten näkemyksiä. Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelman kehittämiskohteet valittiin kartoitusten perusteella.

Kooste Nokian kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työn alkukartoituksesta 2020 (pdf)

1.-9.-luokkalaisten ajatuksia Nokialla hyvin olevista ja kehittämistä vaativista asioista vuonna 2019.

Kehittämistyössä ajankohtaista

Olemme aloittaneet toisen toimintasuunnitelmakauden toimenpiteiden toteuttamisen. Toimintasuunnitelman 2021-2023 tavoitteita ohjaa Lapsiystävällinen kunta- työlle asettamamme visio NÄEN, KUULEN, KYSYN, OTAN MUKAAN – ULKOPUOLELLE EI JÄÄ KUKAAN.

UNICEFin lapsiystävällinen kunta- työn tavoitteet

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

 

Nokialaisilta lapsilta kysyttiin, mitä lapsiystävällisyys heidän mielestään on tai minkälainen on lapsiystävällinen kunta.

Lapsiystävällinen kunta lasten näkökulmasta