Nokia on lapsiystävällinen kaupunki

Nokian kaupunki sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen ensimmäisen kerran toukokuussa 2021 ja toistamiseen kesäkuussa 2024. Tunnustuksen saamisen edellytys on Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelman toteutuminen, lasten osallisuus kehittämistyössä ja sitoutuminen kehittämistyön jatkamiseen. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.

Laåsiystävällinen kunta- logo

Kehittämistyössä ajankohtaista

Toinen toimintasuunnitelmakausi on takanpäin. Toimintasuunnitelman 2021- 2023 tavoitteita ohjasi Lapsiystävällinen kunta -työlle asettamamme visio NÄEN, KUULEN, KYSYN, OTAN MUKAAN – ULKOPUOLELLE EI JÄÄ KUKAAN. Tästä voit tutustus UNICEFin arviointiin ja toteutuneisiin toimenpiteisiin. Uusi toimintasuunnitelma laaditaan vuoden 2024 loppuun mennessä ja se tehdään seuraavalle neljälle vuodelle. Syksyllä juhlistetaan nyt saatua tunnustusta varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja nuorispalveluissa.

UNICEFin lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet

 • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
 • jokainen lapsi saa elää turvassa
 • jokainen lapsi saa harrastaa
 • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
 • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
 • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

Kehittämistyön käynnistäminen

Kehittämistyö Nokialla käynnistyi huhtikuussa 2019.  Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja hallintoa. Työn alkaessa teimme alkukartoituksen kaupungin nykytilasta sekä selvitimme lasten näkemyksiä. Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman kehittämiskohteet valittiin kartoitusten perusteella.

Kooste Nokian kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työn alkukartoituksesta 2020 (pdf)

1.-9.-luokkalaisten ajatuksia Nokialla hyvin olevista ja kehittämistä vaativista asioista vuonna 2019.

Nokialaisilta lapsilta kysyttiin, mitä lapsiystävällisyys heidän mielestään on tai minkälainen on lapsiystävällinen kunta.

Lapsiystävällinen kunta lasten näkökulmasta

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä

Nokialla koordinaatioryhmänä toimii Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmä. Ryhmän tehtävänä on valmistella, ohjata ja koordinoida Nokian kaupungin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistä sekä tiedottaa työn tavoitteista ja toteuttamisesta kuntalaisille.

Koordinaatioryhmän jäsenet

 • Mika Seppänen, sivistysjohtaja, ryhmän puheenjohtaja
 • Minna Sillanpää, varhaiskasvatuksen johtaja
 • Kari Lähde, johtava rehtori
 • Mari Larikka, rehtori
 • Terhi Lehto, rehtori
 • Hanna Savikko-Koskela, nuorisopalvelupäällikkö
 • Anette Lehtonen, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori
 • Marja Tuomaala, erityisopetuksen koordinaattori
 • Anna Major, koulutuspäällikkö, Pirkan opisto
 • Merja Jokela, Nokian seurakunnan edustaja
 • Hilkka Hyttinen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton (Nokia) edustaja
 • Edustajia hyvinvointialueelta
 • Nuorten edustus hoidetaan muulla tavoin