Päätöksenteko

Nokian kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä.

Lautakunnat: kaupunkikehityslautakunta, perusturvalautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, sivistyslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä tarkastuslautakunta. Lautakuntien toimintakausi on sama kuin valtuustolla eli neljä vuotta (1.6.2017-31.5.2021).

Luottamushenkilötoimielimet