Wilma ja poissaolot

Lukiossamme on käytössä Wilma-ohjelma, josta vanhemmat voivat seurata alaikäisen lukiolaisensa opintojen etenemistä.

Wilmassa voi:

  • selvittää poissaolot
  • lukea ajankohtaisia tiedotteita
  • ottaa yhteyttä opettajiin
  • katsoa kurssiarviointeja
  • nähdä opiskelijan lukujärjestyksen

Vanhempien pitää selvittää alaikäisen opiskelijan poissaolon syy Wilmaan viikon kuluessa. Opiskelijan kurssisuoritus voidaan jättää arvostelematta, jos selvittämättömiä poissaoloja on 3 tai useampi/kurssi. Ratkaisun tekee kurssin opettaja. Jos poissaoloja on yli 1/3 kurssin oppitunneista, voidaan opiskelija jättää arvostelematta riippumatta poissaolojen syistä.

Kurssikokeesta voi olla pois vain lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella.

Poissaololupaa voi anoa ryhmänohjaajalta (enintään 5 päivää) tai rehtorilta (yli 5 päivää). Poissaololupa anotaan sähköisesti Wilmassa vähintään viikkoa ennen poissaoloa. Lyhyen poissaolon voi anoa ryhmänohjaajalta Wilma-viestillä. Pitempiin poissaoloihin anomuslomake rehtorille löytyy Wilman lomakkeista. Koeviikoilla myönnetään poissaololupa vain poikkeustapauksessa.