Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia yläkoululaisia, jotka haluavat auttaa koulun yhteishengen luomisessa. Tukioppilaiden arvomaailmaan kuuluvat kiusaamisvastaisuus ja muiden huomioiminen. Keskeistä toiminnassa on seitsemäsluokkalaisten tutustuttaminen toisiinsa ja yläkouluun. Tukioppilastoiminta toteutetaan valinnaiskurssina.

Lukuvuonna 2021-2022 tukioppilaita ohjaa Veli-Matti Nieminen.

Kummioppilastoiminta

Alakoulun ekaluokkalaiset saavat oman koulukummin 5-luokkalaisesta. Kummin tehtävänä on opastaa ja tukea pientä koululaista esim. välitunneilla ja ruokailussa.