Tukioppilaat

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia yläkoululaisia, jotka haluavat auttaa koulun yhteishengen luomisessa. Tukioppilaiden arvomaailmaan kuuluvat kiusaamisvastaisuus ja muiden huomioiminen. Keskeistä toiminnassa on seitsemäsluokkalaisten tutustuttaminen toisiinsa ja yläkouluun.

Lukuvuonna 2018-2019 tukioppilaita ohjaa Tuire Vuori.

Kummioppilastoiminta

Alakoululaisista oppilaista ekaluokkalaiset saavat oman koulukummin ylemmiltä vuosiluokilta. Kummin tehtävänä on opastaa ja tukea pientä koululaista esim. välitunneilla ja ruokailussa. Kummi kertoo myös koulun käytänteistä.