Tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia yläkoululaisia, jotka haluavat auttaa koulun yhteishengen luomisessa. Tukioppilaiden arvomaailmaan kuuluvat kiusaamisvastaisuus ja muiden huomioiminen. Keskeistä toiminnassa on seitsemäsluokkalaisten tutustuttaminen toisiinsa ja yläkouluun. Tukioppilastoiminta toteutetaan valinnaiskurssina.

Lukuvuonna 2019-2020 tukioppilaita ohjaa Veli-Matti Nieminen.

Kummioppilastoiminta

Alakoulun ekaluokkalaiset saavat oman koulukummin ylemmiltä vuosiluokilta. Kummin tehtävänä on opastaa ja tukea pientä koululaista esim. välitunneilla ja ruokailussa.