Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivien jälkeen. Toiminta alkaa koulupäivän päättymisestä ja voi jatkua klo 16.30 saakka lapsen sopimuksesta riippuen. Iltapäiväryhmät toimivat pääsääntöisesti kouluilla tai niiden läheisyydessä kaupungin muissa tai palveluntuottajien omissa tiloissa. Toiminnassa tavataan kavereita, harrastetaan, ulkoillaan, leikitään ja vietetään erilaisia teemapäiviä. Asiakasmaksuun sisältyy välipala.

Kunta päättää toiminnan laajuudesta ja etusijalla ovat 1:sen vuosiluokan oppilaat. Toimintaan sitoudutaan syyslukukaudeksi mikäli paikan perumista ei tehdä 31.7. mennessä.

Toiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu ja kunta päättää iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Huoltajat voivat hakea asiakasmaksuun alennusta tuloperustein.

Toimintapaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella ja haku järjestetään keväisin. Kerhopaikkapäätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin:

Iltapäivätoimintaa tarjotaan 1:sen ja 2:sen vuosiluokan oppilaille sekä 3:nnen vuosiluokan erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, joiden huoltajat ovat työn tai opiskelun vuoksi itse estyneet huolehtimasta lapsen turvallisesta iltapäivästä. Vahvan erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle myönnettävä iltapäivätoimintapaikka on harkinnanvarainen. Oppilaan täytyy olla kerhokuntoinen voidakseen osallistua iltapäivätoimintaan. Toimintaan sitoudutaan syyslukukaudeksi, mikäli paikkaa ei peruta 31.7. mennessä.

Mikäli huoltaja on itse estynyt huolehtimasta lapsen turvallisesta iltapäivästä muun syyn, kuin työn tai opiskelun vuoksi, tulee huoltajan tehdä selvitys perheen tilanteesta hakemukselle ja toimitettava pyydettäessä lausunto paikan tarpeellisuudesta esim. perheen sosiaalityöntekijältä. Muusta syystä haettava toimintapaikka on aina harkinnanvarainen.

Huoltajan jäädessä kotiin kesken toimintakauden (työt tai opinnot päättyvät/ jäävät tauolle jne.), tulee kerhopaikka irtisanoa. Kerhopaikan voi irtisanoa myös seuraavin poikkeuksin: etätyöhön siirtyminen, työaikojen muutos, muutto, lomautus, pitkä sairausloma.

Irtisanominen ja sopimusmuutokset hoidetaan aina kerhokoordinaattorin kanssa.

Hoidollista iltapäivätoimintaa tarjotaan Alhoniityn ja Rajasalmen koulujen 0-9. vuosiluokkien kokonaan yksilöllistetyn opetuksen (KYO) tai toiminta-alueittaisen opetuksen (TAO) nokialaisille erityisen tuen oppilaille, joilla on erityishuolto-ohjelman mukainen päätös (EHO). Erityishuolto-ohjelmaan perustuva hoito on perheelle maksutonta. EHO-päätösten saaneille voidaan tarjota myös aamuhoitoa klo 7 alkaen sekä kuljetus aamuhoitoon ja iltapäivähoidosta kotiin.

Hoidollista iltapäivätoimintaa tarjotaan myös Alhoniityn ja Rajasalmen KYO- ja TAO-luokkien muille nokialaisille 0.-9. oppilaille, mikäli ryhmässä on tilaa. Toiminta on maksullista ja huoltajat vastaavat lapsen kuljetuksesta iltapäivähoidosta kotiin.

 

Toimi näin:

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomakelinkki löytyy sivun oikeasta laidasta ja mobiililaitteella selatessa verkkosivun alaosasta.

 • kirjoita hakemukselle lapsesta olennaiset tiedot (tuen tarve, lääkitys, muu huomioon otettava asia)
 • EHO-päätös oppilaiden osalta tarvittavat tiedot taksikuljetuksista (klo_ mennessä aamulla pitää hakea, aikaisintaan klo_ saa olla iltapäivästä kotona)

 

Kerhopaikkapäätökset lukuvuodelle 2023 – 2024

Sähköiset päätökset kerhopaikoista lähetetään viimeistään viikolla 26. Kerhopaikkaa ei tarvitse erikseen hyväksyä. Päätöksen saatuasi, käythän täyttämässä lisätietoja lapsesta alla olevien ryhmäkohtaisten linkkien ja ohjeen mukaisesti.

Mikäli ette ota paikkaa vastaan, se tulee perua 31.7.2023 mennessä sähköpostilla: kasvatus-jaopetuskeskus@nokiankaupunki.fi

 

 

Tutustumiskäynti lapselle ja huoltajalle 8.8.2023

Kerhoryhmät sijaitsevat kouluilla. Tutustumiskäynnillä ohjaajat kertovat käytännön asioista ja heille voi esittää kysymyksiä toiminnan sisällöstä tms. Pääsette tapaamaan tulevia kerhokauden ohjaajia ja tutustumaan kerhotiloihin sekä ympäristöön.

 • Harjuniityn koululla klo 16.30 – 17.30
 • muilla kouluilla klo 14.00 – 15.00
 • Tutustumiskäyntiä ei järjestetä Alhoniityn KYO ja Rajasalmen TAO ryhmille. Taivalkunnan ja Vahalahden kouluille ei muodosteta kerhoryhmiä.

 

Iltapäiväkerhojen alkaminen

Iltapäiväkerhot pyörähtävät käyntiin 9.8., kun koulujen syyslukukausi alkaa. Ohjaajille on toimitettu lapsien aloituspäivämäärät hakemuksien perusteella. Kerho-ohjaajat hakevat lapset luokista ensimmäisinä kerhopäivinä ja kulkevat lasten kanssa yhdessä kerholle.

Iltapäiväkerhot ovat suljettuina koulujen loma-aikoina sekä lauantai – koulupäivinä.

Tästä voit tutustua koulujen loma-aikoihin

 

Yhteystiedot ryhmiin:

Alhoniityn iltapäiväkerho p. 050 395 6319
Alhoniityn KYO p. 040 779 9094
Harjuniityn iltapäiväkerho p. 040 184 6722
Kankaantaan iltapäiväkerho p. 040 844 3901
Koskenmäen iltapäiväkerho p. 044 986 5996
Linnavuoren iltapäiväkerho p. 040 133 4331
Myllyhaan iltapäiväkerho p. 050 513 1831
Nokian iltapäiväkerho p. 040 133 4470
Rajasalmen iltapäivähoito p. 040 133 4490
Siuron iltapäiväkerho p. 050 395 6333
Tervasuon iltapäiväkerho p. 044 986 0653
Tottijärven iltapäiväkerho p. 044 906 1217
Viholan iltapäiväkerho p. 044 906 1265

 

Asiakasmaksut ja sopimukset

Sopimusmuutoksilla voi lyhentää päivittäistä kerhoaikaa tai vähentää kuukausittaisia kerhopäiviä, kerran syksyllä ja kerran keväällä. Sopimuksen voi myös nostaa maksimiin tarpeen vaatiessa.

 • 160 euroa/ kk, koulupäivän päättymisestä klo 16.30 saakka
 • 130 euroa/ kk, 14 päivää oman valinnan mukaan, ilmoitetaan ennakkoon edellisen viikon ma klo 9.00 mennessä kerhon-ohjaajalle
 • 120 euroa/ kk, koulupäivän päättymisestä klo 15.15 saakka

 

 1. Elokuulta saa maksuhyvitystä 50 %. Koulujen syys-, joulu- ja talviloma-ajalta ei tule maksuhyvityksiä.
 2. lukuvuoden jatkuessa kesäkuulle, kesäkuun päiviltä ei peritä maksua
 3. maksusta peritään 50 %, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä (osoitettava lääkärintodistus)
 4. jos lapsen sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä (osoitettava lääkärintodistus)
 5. jos lapsi ei muusta syystä osallistu iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta

Palveluntuottajat laskuttavat omat ryhmänsä (Harjuniitty, Koskenmäki, Tervasuo).

 

Tuloperusteiset asiakasmaksut

Huoltaja voi halutessaan toimittaa tulotietonsa. Tulotiedot toimitetaan sen kuukauden aikana, kun lapsi aloittaa iltapäivätoiminnassa. Tiedot ilmoitetaan sähköpostilla asiakasmaksut@nokiankaupunki.fi ja viestikenttään kirjoitetaan ”tulot koululaisten iltapäivätoimintaan” + lapsen tiedot.

Lapsen huoltajien asuessa eri osoitteissa, tulotiedot toimitetaan seuraavin ohjein:

 1. Molemmat huoltajat tarvitsevat lapselle iltapäivätoimintaa: päähuoltaja toimittaa omat tulonsa sekä uuden puolison tulot, mikäli uusi puoliso on kirjoilla samassa taloudessa.
 2. Vain toinen huoltaja tarvitsee lapselle iltapäivätoimintaa: tämä huoltaja toimittaa omat tulonsa sekä uuden puolison tulot, mikäli uusi puoliso on kirjoilla samassa taloudessa.

Tulotietojen tulee vastata huoltajien viimeisimpiä bruttotuloja esim. palkkalaskelma. Tuloiksi katsotaan palkkatulo, luontaisedut, pääomatulo, osinkotulo, metsätulo, saadut elatusavut/-tuet, työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki sekä muut tulot. Lisätietoja toimitettavista tuloista saa kerhokoordinaattorilta. Tuloperusteinen asiakasmaksu voi olla 0 euroa tai 70 % valitusta sopimuksesta.

 

henkilöä perheessä maksuton asiakasmaksu 70 %
2 2354 € 3766€
3 2965 € 4744 €
4 3332 € 5331 €
5 3699 € 5918 €
6 4065 € 6504 €

Perhekoon ollessa suurempi kuin kuusi (6), nostetaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuravasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Lasku lähetetään aina lapsen osoitteeseen, eli huoltajalle kenen luona lapsi on kirjoilla. Huoltajat huolehtivat keskenään laskun maksamisesta.

1.3.2023 alkaen asiakasmaksu korjataan takautuvasti, mikäli asiakas tekee oikaisuvaatimuksen ja toimittaa tulotiedot 30 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät maksupäätöksestä. Lisätietoja saa kerhokoordinaattorilta.

 

Tästä voit tutustua Nokian kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan

Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2023 – 2024

 

 

Iltapäivätoiminta 2022-2023

 • kesäkuun toimintapäivistä ei peritä erillistä maksua (1.-2.6.2023)
 • kevätlukukausi 9.1.2023-2.6.2023

Tästä voit tutustua koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan 2022 – 2023

Muistilista iltapäivätoimintaan hakeutumisesta

UKK – usein kysytyt kysymykset

Hakuohjeet erityishuollon ja kokonaan yksilöllistetyn opetuksen oppilaille

Iltapäivätoiminnan sopimukset ja asiakasmaksuperiaatteet

Iltapäivätoiminta alueittain