Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2.-vuosiluokan sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.-9.-vuosiluokan oppilaille. Toiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu. Huoltajat voivat hakea asiakasmaksuun alennusta tuloperustein.

Iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivien jälkeen. Toiminta alkaa koulupäivän päättymisestä ja voi jatkua klo 16.30 saakka lapsen sopimuksesta riippuen. Iltapäiväryhmät toimivat kouluilla tai niiden läheisyydessä kaupungin tai palveluntuottajan tiloissa. Toiminnassa tavataan kavereita, harrastetaan, ulkoillaan, leikitään ja vietetään erilaisia teemapäiviä. Asiakasmaksuun sisältyy välipala.

Toimintapaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella ja haku järjestetään keväisin. Toimintapaikkaa voi hakea myös kesken toimintakauden. Toimintaa järjestetään kunnan päättämässä laajuudessa. Kunta voi tuottaa itse palvelua tai ostaa sitä palveluntuottajalta. Toimintaa ei tarjota koulun loma-aikoina. Kunta vastaa iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toimintapaikkaa haetaan lapselle, jos huoltaja on estynyt huolehtimasta lapsen turvallisista iltapäivistä koulupäivän jälkeen työn, opiskelun tai muun syyn vuoksi.

Toimi näin

Ohjeistus alempana sivulla. Lisätietoja toiminnasta antaa kerhokoordinaattori.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.

Nokian kaupungin iltapäivätoiminta 10.8.2021- 3.6.2022

Nokialla aamutoimintaa järjestetään vain erityishuollon piirissä oleville oppilaille.

Iltapäivätoimintaan on valittavissa kolme erilaista sopimusta ja toiminnasta peritään kiinteä asiakasmaksu joka kuukausi. Asiakasmaksuun voi hakea alennusta tuloperustein.

Yhteystiedot elina.moisio@nokiankaupunki.fi tai p. 050 395 1794

 

Hakuohjeet 2021 – 2022

Erityishuollon oppilaiden hakuohjeet KYO, TAO 2021 – 2022

Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021 – 2022

 

2021 – 2022 lukuvuoden iltapäivätoiminta

Voit tiedustella vapaita toimintapaikkoja 24.6.2021 saakka ja 2.8.2021 alkaen kerhokoordinaattorilta (yhteystiedot ovat yllä)

Ryhmät

Sopimukset ja asiakasmaksut

Asiakasmaksujen tulorajat

Tulojen toimittaminen sähköisesti