Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäiväkerhot ovat tarkoitettu 1.-2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.-9. luokan oppilaille. Toiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu. Huoltajat voivat hakea asiakasmaksuun huojennusta toimittamalla tuloselvityksen.

Iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivien jälkeen. Kerhotoiminta alkaa koulupäivän päättymisestä ja voi jatkua klo16.30 saakka lapsen kerhosopimuksesta riippuen. Iltapäiväkerhot toimivat kouluilla tai niiden läheisyydessä kaupungin tai palveluntuottajan tiloissa. Kerhoissa tavataan kavereita, harrastetaan, ulkoillaan, leikitään ja vietetään erilaisia teemapäiviä. Kerhopäiviin kuuluu välipala.

Iltapäiväkerhopaikkahaku järjestetään keväisin. Iltapäivätoimintaa ei tarjota koulun loma-aikoina. Toimintaa järjestetään kunnan päättämässä laajuudessa. Kunta voi tuottaa itse palvelua tai ostaa sitä palveluntuottajalta. Kunta vastaa iltapäiväkerhotoiminnan kokonaisuudesta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Iltapäiväkerhopaikkaa haetaan lapselle, jos huoltaja on estynyt huolehtimasta lapsen turvallisista iltapäivistä koulupäivän jälkeen (työ, opiskelu muu syy).

Toimi näin

Koululaisten iltapäiväkerhopaikkoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Kerhopaikkahaku järjestetään keväisin. Toimintaan voi hakea myös koko lukuvuoden ajan. Lomake löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Kerhokoordinaattori tekee kerhopaikasta sekä asiakasmaksun huojennuksesta viranhaltijapäätöksen.
Lisätietoja toiminnasta antaa Kerhokoordinaattori.