Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2.-vuosiluokan sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.-9.-vuosiluokan oppilaille. Toiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu. Huoltajat voivat hakea asiakasmaksuun alennusta tuloperustein.

Iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivien jälkeen. Toiminta alkaa koulupäivän päättymisestä ja voi jatkua klo 16.30 saakka lapsen sopimuksesta riippuen. Iltapäiväryhmät toimivat kouluilla tai niiden läheisyydessä kaupungin tai palveluntuottajan tiloissa. Toiminnassa tavataan kavereita, harrastetaan, ulkoillaan, leikitään ja vietetään erilaisia teemapäiviä. Asiakasmaksuun sisältyy välipala.

Toimintapaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella ja haku järjestetään keväisin. Toimintapaikkaa voi hakea myös kesken toimintakauden. Toimintaa järjestetään kunnan päättämässä laajuudessa. Kunta voi tuottaa itse palvelua tai ostaa sitä palveluntuottajalta. Toimintaa ei tarjota koulun loma-aikoina. Kunta vastaa iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Toimintapaikkaa haetaan lapselle, jos huoltaja on estynyt huolehtimasta lapsen turvallisista iltapäivistä koulupäivän jälkeen työn, opiskelun tai muun syyn vuoksi.

Toimi näin

Ohjeistus alempana sivulla. Lisätietoja toiminnasta antaa kerhokoordinaattori.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.

2019 – 2020 lukuvuoden iltapäivätoiminta

Toimintapaikkahaku on päättynyt 30.4.2019, mutta paikkoja voi edelleen hakea. Nokialla ei järjestetä koululaisten aamutoimintaa.

Hakuohjeet

Koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmät

Koululaisten iltapäivähoito erityishuollon oppilaille

Sopimukset ja asiakasmaksuperusteet

Tuloselvitysohje ja bruttotulotaulukko päivittyvät kevään aikana 2019

_______________________________________________________________

2018 – 2019 lukuvuoden iltapäivätoiminta

Hakuohjeet

Koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmät

Hakemukseen tulee merkitä siinä pyydetyt tiedot sekä ilmoittaa lapsen allergiat, sairaudet, lääkitys, tuen tarve jne. lisätietoja kohdassa.  Toimintapaikasta tehdään kirjallinen päätös joka toimitetaan kirjeitse huoltajalle. Toimintapaikkojen täytyttyä hakija jää jonoon. Toimintapaikka myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Toimintapaikkaan sitoudutaan vähintään syyslukukaudeksi ja sitoutuminen jatkuu kevätlukukauden ajan mikäli toimintapaikkaa ei irtisanota 14.12.2018 mennessä. Irtisanoutuminen tulee kuitenkin tehdä aina silloin, kun huoltaja jää kotiin (työttömyys, äitiysloma tms.). Toimintapaikka voidaan irtisanoa muutamin poikkeuksin jo ennen syys- tai kevätlukukauden päättymistä (huoltajan työttömyys/ opintojen päättyminen, huoltajan lomautus tai pitkä sairasloma, perheen muutto jolloin lapsen koulupaikka vaihtuu).

Koulujen poikkeuspäivinä iltapäiväkerho voi olla suljettuna arkipäivänä (koulun lauantai työpäivä, joulujuhlapäivä, henkilöstön koulutus tai työhyvinvointipäivä). Näistä poikkeuspäivistä päättää koulujen rehtorit joten mahdolliset sulkupäivät ovat koulukohtaisia. Kyseisistä päivistä tiedotetaan vähintään kahta viikkoa aiemmin.

Sopimukset ja asiakasmaksut

Huoltaja valitsee sopivimman vaihtoehdon lapsensa iltapäivän järjestämiseksi. Sopimuksen muuttaminen astuu voimaan pääsääntöisesti aina seuraavan toimintakuukauden alusta.

Koululaisten iltapäivätoiminnan sopimukset ja asiakasmaksuperusteet

Tulostettava lomake: sopimuksen muuttamiseen sekä toimintapaikan irtisanomiseen

Tuloselvitys

Asiakasmaksuihin on mahdollisuus hakea alennusta huoltajan tulojen perusteella. Tuloselvitys on vapaaehtoinen ja bruttotulorajat voitte tarkistaa alla olevasta linkistä.

Tuloselvitysohjeet ja bruttotulotaulukko

Tuloselvityslomake