Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäiväkerhot ovat tarkoitettu 1.-2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.-9. luokan oppilaille. Toiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu. Huoltajat voivat hakea asiakasmaksuun huojennusta toimittamalla tuloselvityksen.

Iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivien jälkeen. Kerhotoiminta alkaa koulupäivän päättymisestä ja voi jatkua klo16.30 saakka lapsen kerhosopimuksesta riippuen. Iltapäiväkerhot toimivat kouluilla tai niiden läheisyydessä kaupungin tai palveluntuottajan tiloissa. Kerhoissa tavataan kavereita, harrastetaan, ulkoillaan, leikitään ja vietetään erilaisia teemapäiviä. Kerhopäiviin kuuluu välipala.

Iltapäiväkerhopaikkahaku järjestetään keväisin. Iltapäivätoimintaa ei tarjota koulun loma-aikoina. Toimintaa järjestetään kunnan päättämässä laajuudessa. Kunta voi tuottaa itse palvelua tai ostaa sitä palveluntuottajalta. Kunta vastaa iltapäiväkerhotoiminnan kokonaisuudesta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Iltapäiväkerhopaikkaa haetaan lapselle, jos huoltaja on estynyt huolehtimasta lapsen turvallisista iltapäivistä koulupäivän jälkeen (työ, opiskelu muu syy).

Toimi näin

Koululaisten iltapäiväkerhopaikkoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Kerhopaikkahaku järjestetään keväisin. Toimintaan voi hakea myös koko lukuvuoden ajan. Lomake löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Kerhokoordinaattori tekee kerhopaikasta sekä asiakasmaksun huojennuksesta viranhaltijapäätöksen.
Lisätietoja toiminnasta antaa Kerhokoordinaattori.

2018 – 2019 lukuvuoden iltapäivätoiminta

Luethan myös hakuohjeet sivun oikeasta laidasta ennen sähköisen hakemuksen täyttämistä.

Hakemukseen tulee merkitä siinä pyydetyt tiedot sekä ilmoittaa lapsen allergiat, sairaudet, lääkitys, tuen tarve jne. lisätietoja kohdassa.  Toimintapaikasta tehdään kirjallinen päätös joka toimitetaan kirjeitse huoltajalle. Toimintapaikkojen täytyttyä hakija jää jonoon. Toimintapaikka myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Toimintapaikkaan sitoudutaan vähintään syyslukukaudeksi ja sitoutuminen jatkuu kevätlukukauden ajan mikäli toimintapaikkaa ei irtisanota 14.12.2018 mennessä. Irtisanoutuminen tulee kuitenkin tehdä aina silloin, kun huoltaja jää kotiin (työttömyys, äitiysloma tms.). Toimintapaikka voidaan irtisanoa muutamin poikkeuksin jo ennen syys- tai kevätlukukauden päättymistä (huoltajan työttömyys/ opintojen päättyminen, huoltajan lomautus tai pitkä sairasloma, perheen muutto jolloin lapsen koulupaikka vaihtuu).

Koulujen poikkeuspäivinä voi iltapäiväkerho olla suljettuna arkipäivänä (koulun lauantai työpäivä, joulujuhlapäivä, henkilöstön koulutus tai työhyvinvointipäivä). Näistä poikkeuspäivistä päättää koulujen rehtorit joten mahdolliset sulkupäivät ovat koulukohtaisia. Kyseisistä päivistä tiedotetaan vähintään kahta viikkoa aiemmin.

Sopimukset

Huoltaja valitsee sopivimman vaihtoehdon lapsensa iltapäivän järjestämiseksi. Sopimuksen muuttaminen astuu pääsääntöisesti voimaan aina seuraavan toimintakuukauden alusta. Muutosta voidaan harkita kesken kuukauden, jos huoltajan työtilanteessa tulee äkillinen muutos ja iltapäivätoiminnan tarve kasvaa.

Koulupäivät päättyvät pääsääntöisesti aikaisintaan klo12.15. Joillain kouluilla koulupäivä voi päättyä aiemmin johtuen jaksolukujärjestyksestä tai koulubussien aikatauluista. Koulun rehtori järjestää iltapäivätoimintaan siirtyvien oppilaiden osalta valvontaa koulupäivän päättymisen ja iltapäivätoiminnan alkamisen välille.

120€ osa-aikainen klo12.15 – 15.15 välinen aika viitenä päivänä viikossa (hakemuksessa valitse 3h sopimus)

120€ osa-aikainen klo12.15 – 16.30 välinen aika enintään kolmena päivänä viikossa (hakemuksessa valitse 3pv/vk sopimus)

160€ kokoaikainen klo12.15 – 16.30 välinen aika viitenä päivänä viikossa (hakemuksessa valitse koko kk sopimus)

Asiakasmaksuista

Asiakasmaksut peritään huoltajan valitseman sopimuksen mukaan kiinteinä kuukausimaksuina koko lukuvuoden ajan elokuusta alkaen. Asiakasmaksuun voi hakea tuloperustein huojennusta/ maksuttomuutta. Ohjeet ja tuloselvityslomake ovat sivun oikeassa laidassa.