Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäiväkerhot ovat tarkoitettu 1.-2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.-9. luokan oppilaille. Toiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu. Huoltajat voivat hakea asiakasmaksuun huojennusta toimittamalla tuloselvityksen.

Iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivien jälkeen. Kerhotoiminta alkaa koulupäivän päättymisestä ja voi jatkua klo16.30 saakka lapsen kerhosopimuksesta riippuen. Iltapäiväkerhot toimivat kouluilla tai niiden läheisyydessä kaupungin tai palveluntuottajan tiloissa. Kerhoissa tavataan kavereita, harrastetaan, ulkoillaan, leikitään ja vietetään erilaisia teemapäiviä. Kerhopäiviin kuuluu välipala.

Iltapäiväkerhopaikkahaku järjestetään keväisin. Iltapäivätoimintaa ei tarjota koulun loma-aikoina. Toimintaa järjestetään kunnan päättämässä laajuudessa. Kunta voi tuottaa itse palvelua tai ostaa sitä palveluntuottajalta. Kunta vastaa iltapäiväkerhotoiminnan kokonaisuudesta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Iltapäiväkerhopaikkaa haetaan lapselle, jos huoltaja on estynyt huolehtimasta lapsen turvallisista iltapäivistä koulupäivän jälkeen (työ, opiskelu muu syy).

Toimi näin

Koululaisten iltapäiväkerhopaikkoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Kerhopaikkahaku järjestetään keväisin. Toimintaan voi hakea myös koko lukuvuoden ajan. Lomake löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Kerhokoordinaattori tekee kerhopaikasta sekä asiakasmaksun huojennuksesta viranhaltijapäätöksen.
Lisätietoja toiminnasta antaa Kerhokoordinaattori.

2018 – 2019 lukuvuoden iltapäivätoiminta

Toimintapaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella tämän sivun oikeassa laidassa olevan ”Täytä hakemus täältä!” linkin kautta. Hakemukseen tulee merkitä siinä pyydetyt tiedot sekä ilmoittaa lapsen allergiat, sairaudet, lääkitys, tuen tarve jne. lisätietoja kohdassa.  Toimintapaikasta tehdään kirjallinen päätös joka toimitetaan kirjeitse huoltajalle.Toimintapaikkojen täytyttyä hakija jää jonoon. Toimintapaikka myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Toimintapaikkaan sitoudutaan vähintään syyslukukaudeksi ja sitoutuminen jatkuu kevätlukukauden ajan mikäli toimintapaikkaa ei irtisanota 15.12.2018 mennessä. Irtisanoutuminen tulee kuitenkin tehdä aina silloin, kun huoltaja jää kotiin (työttömyys, äitiysloma tms.). Toimintapaikka voidaan irtisanoa muutamin poikkeuksin jo ennen syys- tai kevätlukukauden päättymistä (huoltajan työttömyys/ opintojen päättyminen, huoltajan lomautus tai pitkä sairasloma, perheen muutto jolloin lapsen koulupaikka vaihtuu).

Sopimukset

Huoltaja valitsee sopivimman vaihtoehdon lapsen iltapäivän järjestämiseksi. Sopimusta voi muuttaa, mutta muutos astuu voimaan aina seuraavan toimintakuukauden alusta. Muutosta voidaan harkita kesken kuukauden jos esim. huoltajan työtilanteessa tulee äkillinen muutos ja tarve on saada enemmän kerhotunteja ettei lapsi joudu olemaan yksin kotona.

Koulupäivät päättyvät pääsääntöisesti aikaisintaan klo12.15. Joillain kouluilla aika saattaa olla aikaisempi johtuen jaksolukujärjestyksestä tai koulubussien aikatauluista. Koulun rehtori järjestää iltapäivätoimintaan siirtyvien oppilaiden osalta valvontaa koulupäivän päättymisen ja iltapäivätoiminnan alkamisen välille.

12.15 – 15.15 välinen aika =3h sopimus

12.15 – 16.30 välinen aika =yli 4h sopimus

12.15 – 16.30 välinen aika enintään kolmena päivänä viikossa = 3pv/vk sopimus

Asiakasmaksuista

Asiakasmaksut peritään huoltajan valitseman sopimuksen mukaan kiinteinä kuukausimaksuina koko lukuvuoden ajan elokuusta alkaen. 3h sekä 3pv/vk sopimukset ovat 120€ per kk ja yli 4h sopimus on 160€ per kk. Mikäli lapsi ei osallistu toimintaan kokonaisena toimintakuukautena peritään asiakasmaksuna 50 % voimassa olevasta sopimuksesta edellyttäen, että huoltaja tekee ilmoituksen sähköpostilla poissaolosta koordinaattorille sen kuukauden aikana jota poissaolo koskee.