Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäiväkerhot ovat tarkoitettu 1.-2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville 3.-9. luokan oppilaille. Toiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu. Huoltajat voivat hakea asiakasmaksuun huojennusta toimittamalla tuloselvityksen.

Iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivien jälkeen. Kerhotoiminta alkaa koulupäivän päättymisestä ja voi jatkua klo16.30 saakka lapsen kerhosopimuksesta riippuen. Iltapäiväkerhot toimivat kouluilla tai niiden läheisyydessä kaupungin tai palveluntuottajan tiloissa. Kerhoissa tavataan kavereita, harrastetaan, ulkoillaan, leikitään ja vietetään erilaisia teemapäiviä. Kerhopäiviin kuuluu välipala.

Iltapäiväkerhopaikkahaku järjestetään keväisin. Iltapäivätoimintaa ei tarjota koulun loma-aikoina. Toimintaa järjestetään kunnan päättämässä laajuudessa. Kunta voi tuottaa itse palvelua tai ostaa sitä palveluntuottajalta. Kunta vastaa iltapäiväkerhotoiminnan kokonaisuudesta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Iltapäiväkerhopaikkaa haetaan lapselle, jos huoltaja on estynyt huolehtimasta lapsen turvallisista iltapäivistä koulupäivän jälkeen (työ, opiskelu muu syy).

Toimi näin

Koululaisten iltapäiväkerhopaikkoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Kerhopaikkahaku järjestetään keväisin. Toimintaan voi hakea myös koko lukuvuoden ajan. Lomake löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Kerhokoordinaattori tekee kerhopaikasta sekä asiakasmaksun huojennuksesta viranhaltijapäätöksen.
Lisätietoja toiminnasta antaa Kerhokoordinaattori.

2019- 2020 lukuvuoden iltapäivätoiminta

Hakuaika ensi lukuvuoden toimintapaikkoihin on 15.4.- 30.4.2019. Nokialla ei järjestetä koululaisten aamutoimintaa. Erityishuollon oppilaiden hoidon järjestämisen periaatteet löytyvät alla olevasta linkistä.

Koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmät

Koululaisten iltapäivähoito erityishuollon oppilaille

Hakuohjeet päivittyvät 15.4.2019 mennessä

_______________________________________________________________

2018- 2019 lukuvuoden iltapäivätoiminta

Hakuohjeet

Koululaisten iltapäivätoiminnan ryhmät

Hakemukseen tulee merkitä siinä pyydetyt tiedot sekä ilmoittaa lapsen allergiat, sairaudet, lääkitys, tuen tarve jne. lisätietoja kohdassa.  Toimintapaikasta tehdään kirjallinen päätös joka toimitetaan kirjeitse huoltajalle. Toimintapaikkojen täytyttyä hakija jää jonoon. Toimintapaikka myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Toimintapaikkaan sitoudutaan vähintään syyslukukaudeksi ja sitoutuminen jatkuu kevätlukukauden ajan mikäli toimintapaikkaa ei irtisanota 14.12.2018 mennessä. Irtisanoutuminen tulee kuitenkin tehdä aina silloin, kun huoltaja jää kotiin (työttömyys, äitiysloma tms.). Toimintapaikka voidaan irtisanoa muutamin poikkeuksin jo ennen syys- tai kevätlukukauden päättymistä (huoltajan työttömyys/ opintojen päättyminen, huoltajan lomautus tai pitkä sairasloma, perheen muutto jolloin lapsen koulupaikka vaihtuu).

Koulujen poikkeuspäivinä iltapäiväkerho voi olla suljettuna arkipäivänä (koulun lauantai työpäivä, joulujuhlapäivä, henkilöstön koulutus tai työhyvinvointipäivä). Näistä poikkeuspäivistä päättää koulujen rehtorit joten mahdolliset sulkupäivät ovat koulukohtaisia. Kyseisistä päivistä tiedotetaan vähintään kahta viikkoa aiemmin.

Sopimukset ja asiakasmaksut

Huoltaja valitsee sopivimman vaihtoehdon lapsensa iltapäivän järjestämiseksi. Sopimuksen muuttaminen astuu voimaan pääsääntöisesti aina seuraavan toimintakuukauden alusta.

Koululaisten iltapäivätoiminnan sopimukset ja asiakasmaksuperusteet

Tulostettava lomake: sopimuksen muuttamiseen sekä toimintapaikan irtisanomiseen

Tuloselvitys

Asiakasmaksuihin on mahdollisuus hakea alennusta huoltajan tulojen perusteella. Tuloselvitys on vapaaehtoinen ja bruttotulorajat voitte tarkistaa alla olevasta linkistä.

Tuloselvitysohjeet ja bruttotulotaulukko

Tuloselvityslomake