Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa koulupäivien jälkeen. Toiminta alkaa koulupäivän päättymisestä ja voi jatkua klo 16.30 saakka lapsen sopimuksesta riippuen. Iltapäiväryhmät toimivat pääsääntöisesti kouluilla tai niiden läheisyydessä kaupungin muissa tai palveluntuottajien omissa tiloissa. Toiminnassa tavataan kavereita, harrastetaan, ulkoillaan, leikitään ja vietetään erilaisia teemapäiviä. Asiakasmaksuun sisältyy välipala ja vakuutus.

Kunta päättää toiminnan laajuudesta ja etusijalla ovat 1:sen vuosiluokan oppilaat. Toimintaan sitoudutaan syyslukukaudeksi mikäli paikan perumista ei tehdä 30.6. mennessä.

Toiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu ja kunta päättää iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Huoltajat voivat hakea asiakasmaksuun alennusta tuloperustein.

Toimintapaikkaa haetaan Wilman kautta sähköisellä hakemuksella. Kevään 2024 haun kerhopaikkapäätökset tehdään kesäkuun puoliväliin mennessä.

 

LUKUVUODEN 2024 -2025 ILTAPÄIVÄKERHOHAKU SUORITETAAN WILMASSA 

HUOM! NOKIAN KOULUN ILTAPÄIVÄKERHO ON TULLUT TÄYTEEN.

Toimi näin:

7.8.2024 alkavan lukuvuoden 2024-2025 iltapäivätoimintahaku tullaan tekemään kirjautuneena Wilmaan.

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajat ovat saaneet Wilma-järjestelmän tunnukset helmikuussa lähetetyn (Päätös oppilaaksiotosta) kirjeen mukana.

Hakulomakkeet avautuvat 15.4.2024 ja löytyvät kohdasta Hakemukset ja päätökset -Tee uusi hakemus.

HUOM!  Mobiililaitteella (kännykkä,tabletti) kun klikkaa Hakemukset ja päätökset esiin ei tule tekstiä ”Tee uusi hakemus” vaan sivun oikeassa reunassa on sinireunainen ”laatikko”, jota klikkaamalla hakulomakkeet aukeavat. Ilmoita hakuongelmista kerhokoordinaattorin sähköpostiin, kiitos !

HUOMI! Hakemusta ei voi tehdä Wilman sovelluksen kautta, vaan vain selaimella !

Iltapäivätoiminnan paikkoja voi hakea läpi lukuvuoden, mutta etusijalla ovat hakuaikana (15.-26.4.) hakemuksensa tehneet ensimmäisen vuosiluokan oppilaat.

 

Kerhopaikkapäätökset lukuvuodelle 2024 – 2025

Sähköiset päätökset kerhopaikoista lähetetään viimeistään viikolla 24. Kerhopaikkaa ei tarvitse erikseen hyväksyä. Päätöksen saatuasi käykää täyttämässä lisätietoja lapsesta alla olevien ryhmäkohtaisten linkkien ja ohjeen mukaisesti.

Mikäli ette ota paikkaa vastaan, se tulee perua 30.6.2024 mennessä sähköpostilla: kasvatus-jaopetuskeskus@nokiankaupunki.fi

Toimintaan sitoudutaan syyslukukaudeksi mikäli paikkaa  ei peruta annettuun päivämäärään mennessä.

Kerhopaikkapäätöksen saatuanne käykää täyttämässä iltapäivätoiminnan henkilötietolomake. Palveluntuottajien lomakelinkit avautuvat myöhemmin.

Tutustumiskäynti lapselle ja huoltajille

Kerhoryhmät sijaitsevat kouluilla. Tutustumiskäynnillä pääsette  tapaamaan iltapäiväkerhon ohjaajia ja tutustumaan kerhotiloihin.Huoltajat saavat tutustumispäivänä myös infoa kerhotoiminnan käytännön asioista.

 • Kaupungin ryhmissä  tiistaina 6.8. klo 14.00 -15.00
 • Tervasuon ja Koskenmäen kerhoissa tiistaina 6.8. klo 14.00 -15.00 (FC Nokia)
 • Harjuniityn kerhossa maanantaina 5.8. klo 16.30 -18.00 (BC Nokia)
 • Tutustumiskäyntiä ei järjestetä Alhoniityn KYO ja Rajasalmen TAO ryhmille.

 

Iltapäiväkerhojen alkaminen

Iltapäiväkerhot pyörähtävät käyntiin 7.8., kun koulujen syyslukukausi alkaa. Ohjaajille on toimitettu lapsien aloituspäivämäärät hakemuksien perusteella. Kerho-ohjaajat hakevat lapset luokista ensimmäisinä kerhopäivinä ja kulkevat lasten kanssa yhdessä kerholle.

Iltapäiväkerhot ovat suljettuina koulujen loma-aikoina sekä lauantai – koulupäivinä.

Tästä voit tutustua koulujen loma-aikoihin

Kenelle ja millä ehdoin:

Iltapäivätoimintaa tarjotaan 1:sen ja 2:sen vuosiluokan oppilaille sekä 3:nnen vuosiluokan erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, joiden huoltajat ovat työn tai opiskelun vuoksi itse estyneet huolehtimasta lapsen turvallisesta iltapäivästä. Vahvan erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle myönnettävä iltapäivätoimintapaikka on harkinnanvarainen. Oppilaan täytyy olla kerhokuntoinen voidakseen osallistua iltapäivätoimintaan. Toimintaan sitoudutaan syyslukukaudeksi, mikäli paikkaa ei peruta 30.6.2024 mennessä.

Mikäli huoltaja on itse estynyt huolehtimasta lapsen turvallisesta iltapäivästä muun syyn, kuin työn tai opiskelun vuoksi, tulee huoltajan tehdä selvitys perheen tilanteesta hakemukselle ja toimitettava pyydettäessä lausunto paikan tarpeellisuudesta esim. perheen sosiaalityöntekijältä. Muusta syystä haettava toimintapaikka on aina harkinnanvarainen.

Huoltajan jäädessä kotiin kesken toimintakauden (työt tai opinnot päättyvät/ jäävät tauolle jne.), tulee kerhopaikka irtisanoa. Kerhopaikan voi irtisanoa myös seuraavin poikkeuksin: etätyöhön siirtyminen, työaikojen muutos, muutto, lomautus, pitkä sairausloma.

Irtisanominen ja sopimusmuutokset hoidetaan aina kerhokoordinaattorin kanssa.

Hoidollista iltapäivätoimintaa tarjotaan Alhoniityn ja Rajasalmen koulujen 0-9. vuosiluokkien kokonaan yksilöllistetyn opetuksen (KYO) tai toiminta-alueittaisen opetuksen (TAO) nokialaisille erityisen tuen oppilaille, joilla on erityishuolto-ohjelman mukainen päätös (EHO). Erityishuolto-ohjelmaan perustuva hoito on perheelle maksutonta. EHO-päätösten saaneille voidaan tarjota myös aamuhoitoa klo 7 alkaen sekä kuljetus aamuhoitoon ja iltapäivähoidosta kotiin.

Hoidollista iltapäivätoimintaa tarjotaan myös Alhoniityn ja Rajasalmen KYO- ja TAO-luokkien muille nokialaisille 0.-9. oppilaille, mikäli ryhmässä on tilaa. Toiminta on maksullista ja huoltajat vastaavat lapsen kuljetuksesta iltapäivähoidosta kotiin.

 

Yhteystiedot ryhmiin:

Alhoniityn iltapäiväkerho p. 050 395 6319
Alhoniityn KYO p. 040 779 9094
Harjuniityn iltapäiväkerho p. 040 184 6722
Kankaantaan iltapäiväkerho p. 040 844 3901
Koskenmäen iltapäiväkerho p. 044 986 5996
Linnavuoren iltapäiväkerho p. 040 133 4331
Myllyhaan iltapäiväkerho p. 050 513 1831
Nokian iltapäiväkerho p. 040 133 4470
Rajasalmen iltapäivähoito p. 040 133 4490
Siuron iltapäiväkerho p. 050 395 6333
Tervasuon iltapäiväkerho p. 044 986 0653
Tottijärven iltapäiväkerho p. 044 906 1217
Viholan iltapäiväkerho p. 044 906 1265

 

Asiakasmaksut ja sopimukset

Sopimusmuutoksilla voi lyhentää päivittäistä kerhoaikaa tai vähentää kuukausittaisia kerhopäiviä, kerran syksyllä ja kerran keväällä. Sopimuksen voi myös nostaa maksimiin tarpeen vaatiessa.

 • 160 euroa/ kk, koulupäivän päättymisestä klo 16.30 saakka
 • 130 euroa/ kk, 14 päivää oman valinnan mukaan, ilmoitetaan ennakkoon edellisen viikon ma klo 9.00 mennessä kerhon-ohjaajalle
 • 120 euroa/ kk, koulupäivän päättymisestä klo 15.15 saakka

 

 1. Elokuulta saa maksuhyvitystä 50 %. Koulujen syys-, joulu- ja talviloma-ajalta ei tule maksuhyvityksiä.
 2. lukuvuoden jatkuessa kesäkuulle, kesäkuun päiviltä ei peritä maksua
 3. maksusta peritään 50 %, jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä (osoitettava lääkärintodistus)
 4. jos lapsen sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä (osoitettava lääkärintodistus)
 5. jos lapsi ei muusta syystä osallistu iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta-muistakaa ilmoittaa koordinaattorille koko kuukauden poissaolosta!

Palveluntuottajat laskuttavat omat ryhmänsä (Harjuniitty, Koskenmäki, Tervasuo).

 

Tuloperusteiset asiakasmaksut

Huoltaja voi halutessaan toimittaa tulotietonsa. Tulotiedot toimitetaan sen kuukauden aikana, kun lapsi aloittaa iltapäivätoiminnassa , myös kesken toimintakauden jos perheen tulotiedoissa tapahtuu selkeitä muutoksia. Maksuhuojennuspäätös voidaan tehdä vain siitä kuukaudesta alkaen, kun tulotiedot on toimitettu!

Kevätlukukaudella 2024 tiedot ilmoitetaan sähköpostilla asiakasmaksut@nokiankaupunki.fi ja viestikenttään kirjoitetaan ”tulot koululaisten iltapäivätoimintaan” + lapsen tiedot.

1.8.2024 alkaen tulotiedot ilmoitetaan sähköpostilla kasvatus-jaopetuskeskus@nokiankaupunki.fi ja viestikenttään kirjoitetaan ”tulot koululaisten iltapäivätoimintaan + lapsen tiedot”.

Lapsen huoltajien asuessa eri osoitteissa, tulotiedot toimitetaan seuraavin ohjein:

 1. Molemmat huoltajat tarvitsevat lapselle iltapäivätoimintaa: päähuoltaja toimittaa omat tulonsa sekä uuden puolison tulot, mikäli uusi puoliso on kirjoilla samassa taloudessa.
 2. Vain toinen huoltaja tarvitsee lapselle iltapäivätoimintaa: tämä huoltaja toimittaa omat tulonsa sekä uuden puolison tulot, mikäli uusi puoliso on kirjoilla samassa taloudessa.

Tulotietojen tulee vastata huoltajien viimeisimpiä bruttotuloja esim. palkkalaskelma. Tuloiksi katsotaan palkkatulo, luontaisedut, pääomatulo, osinkotulo, metsätulo, saadut elatusavut/-tuet, työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki sekä muut tulot. Lisätietoja toimitettavista tuloista saa kerhokoordinaattorilta. Tuloperusteinen asiakasmaksu voi olla 0 euroa tai 70 % valitusta sopimuksesta.

 

henkilöä perheessä maksuton asiakasmaksu 70 %
2 2354 € 3766€
3 2965 € 4744 €
4 3332 € 5331 €
5 3699 € 5918 €
6 4065 € 6504 €

Perhekoon ollessa suurempi kuin kuusi (6), nostetaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuravasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Kerhotoiminnan hakulomakkeessa huoltajat valitsevat laskun maksajan ja lasku lähetetään ensisijaisesti hänelle sähköpostiin. Paperilasku  lähetetään aina lapsen osoitteeseen, eli huoltajalle kenen luona lapsi on kirjoilla. Huoltajat huolehtivat keskenään laskun maksamisesta.

1.3.2023 alkaen asiakasmaksu korjataan takautuvasti, mikäli asiakas tekee oikaisuvaatimuksen ja toimittaa tulotiedot 30 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyvät maksupäätöksestä. Lisätietoja saa kerhokoordinaattorilta.

 

Tästä voit tutustua Nokian kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan

Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2023 – 2024