Leikkipaikat

Nokialla on rakennettuja leikkipaikkoja ympäri kaupunkia puistoissa ja kaupungin omistamien kiinteistöjen pihoilla. Puistoleikkipaikkoja on noin 50, ja ne ovat käytössä jatkuvasti. Lisäksi koulu- ja päiväkotipihojen leikkipaikat ovat yleisessä leikkikäytössä kiinteistön varsinaisen toiminnan ulkopuolella eli lähinnä iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Tulevaisuudessa puistoleikkipaikkojen määrä vähenee, mutta samalla säilyvien laatua ja monipuolisuutta parannetaan. Vuonna 2017 tehdyn päätöksen mukaan pieniä lähileikkipaikkoja suljetaan sitä mukaa, kun puiston välineiden kunto heikkenee niin, ettei lasten turvallista leikkiä enää voida taata. Uusia leikkipaikkoja kuitenkin rakennetaan ja vanhoja säilytettäviä leikkipaikkoja peruskorjataan investointimäärärahojen puitteissa.

Kaupungin ylläpitämät leikkipuistot löytyvät palvelukartasta. Mikäli huomaat ilkivaltaa tai rikkoontuneita välineitä, ota yhteyttä puistot@nokiankaupunki.fi.

Uusien ja peruskorjattavien leikkipuistojen suunnitelmat löytyvät nähtävilläoloaikana nähtävillä olevista suunnitelmista.

Leikkipaikkojen turvatarkastukset

Kaikille leikkipaikoille tehdään noin 12 kuukauden välein vuositarkastus, jolla selvitetään välineiden kunto perusteellisesti. Lisäksi sulan maan aikana noin kolmen kuukauden välein tehdään toiminnallinen tarkastus, jolla seurataan leikkivälineiden kuntoa. Kesäaikana leikkipaikoilla käydään vähintään kerran viikossa siivoamassa ja tekemässä alueen yleistarkastus.

Tarkastusten perusteella tehdään tarvittavat korjaukset ja poistetaan vaarallisia välineitä. Vähemmän vaaralliset puutteet korjataan leikkipaikan peruskorjauksen yhteydessä.