Painotukset

HUOM! Hakuajan ollessa auki hakulomake löytyy tämän sivun lopusta.

Harjuniityn koulussa on 7.-9. luokkalaisille matemaattis-luonnontieteellispainotteinen LUMA -opetusryhmä. Luokalle voivat hakea kaikki nokialaiset oppilaat. Luokalle hakeminen ei edellytä erityistaitoja, mutta kohtuullisen vahva perusosaaminen sekä oma innostuneisuus ja kiinnostus matematiikkaa ja luonnontiedeaineita kohtaan ovat tärkeitä. Aineita, joita opiskelussa painotetaan, ovat matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja tvt.

Painotusluokan oppilaat valitaan hakemusten ja valintakokeen perusteella. Hakemukseen merkitään matematiikan ja ympäristöopin numerot 5. luokan lukuvuositodistuksesta sekä kaikkien lukuaineiden keskiarvo. Lisäksi oppilas itse perustelee sitä, miksi hän toivoo pääsevänsä LUMA-luokalle. Lopullinen valinta suoritetaan hakemuksen ja valintakokeen perusteella. Kaikki hakijat osallistuvat automaattisesti valintakokeeseen.

Tiedote asiaan liittyen lähtee 6. luokkalaisten vanhemmille Wilma kautta alkuvuodesta. Hakulomake löytyy tämän sivun lopusta. Mikäli oppilas asuu Harjuniityn oppilaaksiottoalueen ulkopuolella, huoltajien tulee rastittaa LUMA-hakemuksessa kohta toissijaisesta koulupaikasta. Huom! Valinta LUMA-luokalle ei oikeuta toissijaista koulua käyvää maksuttomaan koulukuljetukseen, vaan kuljetuskustannuksista ja kuljetusten järjestämisestä tulee huolehtia itse. (Kaupungin sisäisen liikenteen bussin 73 päätepysäkki on Harjuniityn koulun pihassa.)

Tieto valituksi tulosta lähetetään oppilaan kotiin.

Opiskelu LUMA-luokalla

7. luokalla matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskellaan yhden vuosiviikkotunnin verran LUMA-valinnaiskurssilla.

8.- ja 9. luokilla oppilaille ei aiheudu valinnasta lisätunteja, vaan se korvaa yhden pitkän valinnaisaineen eli kaksi tuntia viikossa.

LUMA-luokalla on siis enemmän oppitunteja matematiikan, biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja tvt:n opiskeluihin. Tämän ansiosta on aikaa syventyä aiheisiin ja tehdä opintoretkiä lähimaastoon ja tiedenäyttelyihin, kaupallisiin yrityksiin, messuille ja museoihin. Lisäksi LUMA-luokalla tehdään enemmän kokeellisia tutkimus- ja laborointitöitä sekä harjoitetaan tvt- ja mediataitoja.

Hakeminen LUMA-luokalle

Hakuajan ollessa auki hakulomake painotusluokalle näkyy tässä. Muina aikoina LUMA-painotusluokasta voi tiedustella rehtori Kari Ahoselta.

LUMA-painotusluokkahakulomake aukeaa 27.1.2020.