Painotukset

Luma-luokka

Harjuniityn koulussa on 7.-9. luokkalaisille matemaattis-luonnontieteellispainotteinen LUMA -opetusryhmä. Luokalle voivat hakea kaikki nokialaiset oppilaat. Luokalle hakeminen ei edellytä erityistaitoja, mutta kohtuullisen vahva perusosaaminen sekä oma innostuneisuus ja kiinnostus matematiikkaa ja luonnontiedeaineita kohtaan ovat tärkeitä. Aineita, joita opiskelussa painotetaan, ovat matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja tieto- ja viestintätekniikka.

Hakeminen ja oppilasvalinta

Painotusluokan oppilaat valitaan hakemusten ja valintakokeen perusteella. Hakemukseen merkitään matematiikan ja ympäristöopin numerot 5. luokan lukuvuositodistuksesta sekä kaikkien lukuaineiden keskiarvo. Lisäksi oppilas itse perustelee sitä, miksi hän toivoo pääsevänsä LUMA-luokalle. Lopullinen valinta suoritetaan hakemuksen ja valintakokeen perusteella. Kaikki hakijat osallistuvat automaattisesti valintakokeeseen.

Tiedote yläkouluun siirtymisestä lähtee 6. luokkalaisten vanhemmille Wilma kautta alkuvuodesta. Hakulomake löytyy tämän sivun lopusta hakujana ollessa auki. Mikäli oppilas asuu Harjuniityn oppilaaksiottoalueen ulkopuolella, huoltajien tulee rastittaa LUMA-hakemuksessa kohta toissijaisesta koulupaikasta. Huom! Valinta LUMA-luokalle ei oikeuta toissijaista koulua käyvää maksuttomaan koulukuljetukseen, vaan kuljetuskustannuksista ja kuljetusten järjestämisestä tulee huolehtia itse.

Opiskelu LUMA-luokalla

7. luokalla matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskellaan yhden vuosiviikkotunnin verran LUMA-valinnaiskurssilla.

8.- ja 9. luokilla oppilaille ei aiheudu valinnasta lisätunteja, vaan LUMA-tunnit korvaa yhden pitkän valinnaisaineen eli kaksi tuntia viikossa.

LUMA-luokalla on siis enemmän oppitunteja matematiikan, biologian, maantiedon, fysiikan, kemian sekä tieto- ja viestintätekniikan opintoihin. Tämän ansiosta on aikaa syventyä aiheisiin ja tehdä opintoretkiä lähimaastoon ja tiedenäyttelyihin, kaupallisiin yrityksiin, messuille ja museoihin. Lisäksi LUMA-luokalla tehdään enemmän kokeellisia tutkimus- ja laborointitöitä sekä harjoitetaan tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mediataitoja.

Hakulomake

Hakuajan ollessa auki hakulomake aukeaa alla olevasta linkistä. Muina aikoina LUMA-painotusluokasta voi tiedustella rehtori Kari Ahoselta.

Harjuniityn koulun LUMA-painotusluokkahaku (suomiviestit.fi)