Pysäköinninvalvonta

Nokian kaupungin pysäköinnin valvonnan toimialueena on Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi. Valvonta kattaa kaikki liikenneväylät, yleiset alueet ja kunnan kiinteistöjen piha-alueet. Yksityisten kiinteistöjen on mahdollista sopia pysäköinninvalvonnasta Nokian kaupungin kanssa. Pysäköinnintarkastajat valvovat pysäköintisäännösten noudattamista ja määrää virhemaksuja virheellisestä pysäköinnistä toimialueellaan.

Pysäköintivirhemaksujen suuruus:

Nokia 40  €

Pirkkala 40  €

Ylöjärvi 40  €

Pysäköintivirhemaksu on maksettava 30 päivän kuluessa sen määräämisestä. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Pysäköinninvalvontaa suoritetaan Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä yleisillä alueilla. Yksityisillä alueilla voidaan valvoa kiinteistön omistajan tai haltijan (taloyhtiö tai kiinteistöyhtiö) kanssa tehdyn sopimuksen tai yksittäisen toimeksiantopyynnön perusteella. Valvonnan suorittaminen on maksutonta, mutta kiinteistön omistaja tai haltija vastaa pysäköinninvalvonnan edellyttämien liikennemerkkien ja niiden sijoittamisen kustannuksista.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton