Kiusaamisen vastainen toiminta

Kiusaamista vastaan teemme koulussa työtä niin, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla.

Myllyhaan koulu toimii aktiivisesti koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
Kiusaamisasioissa ole yhteydessä ensisijaisesti oman luokan opettajaan.
Myös koulukuraattori auttaa kouluviihtyvyyteen liittyvissä asioissa.