Hankkeet

SKY hanke

  • Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat saaneet valtionavustusta yhteishankkeelleen sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointiin vuosille 2021-2023. Hankkeessa kehitetään valtakunnallista mallia, jonka avulla vähennetään ja ennaltaehkäistään poissaoloja perusopetuksessa sekä luodaan myönteistä, kouluun kiinnittymistä tukevaa toimintakulttuuria. Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäminen on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen vastaisen toimintaohjelman toteutusta.

  • Tampereen kaupunkiseudun yhteishanketta koordinoi Lempäälän kunta Tampereen seudun Osakkeen kautta. Hankkeessa työskentelee Osakkeen alla työskentelevä koordinaattori sekä toimintaa kehittäviä hanketyöntekijöitä eri kunnissa.

  • Hanketyöntekijä on ollut palkattuna lukuvuodelle 21-22 ja 22-23, mutta työ jatkuu edelleen myös lukuvuonna 23-24.

Kouluyhteisöohjaajan työnkuvaan kuuluu mm. työskentelyä oppilaiden kanssa, koko kouluyhteisön, luokkien ja pienempien ryhmien kanssa. Hänen on tärkeää osata kohdata monenlaisia oppilaita ja kyetä toimimaan niin hiljaisten kuin haastavienkin oppilaiden ja ryhmien kanssa. Kouluyhteisöohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu myös seutukunnalliseen kehittäjäryhmään osallistuminen ja kouluyhteisötyön mallin kehittäminen.

Jatkamme ja kehitämme toimintaamme myös jo päättyneiden hankkeiden viitoittamalla tiellä. Nokianvirran koulussa toimii liikuntaagentteja. Liikunta-agenttitoiminnassa on mukana joukko koulumme liikuntaluokkien oppilaita. He innostavat omalla esimerkillään nuorempia oppilaita liikkumaan ja samalla saavat itse hienoa kokemusta liikunnan ohjaamisesta. Liikunta-agentit tekevät yhteistyötä läheisten päiväkotien ja alakoulujen kanssa.