Oppilashuolto

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ:

Koulukuraattori Sanna Jutila p. 050 3956 287
Koulupsykologi Suvi Pimiä p. 044 4860 914
Kouluterveydenhoitaja Sanna-Maija Vuorela 040 7799 264

Lisäksi oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat erityisopettaja, luokanopettaja ja rehtori. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan oppilashuollon kokonaistilannetta sekä käsittelemään oppilaiden koulutyöhön liittyviä haasteita.

KOULUTERVEYDENHUOLTO:

Terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset tehdään oppilaille vuosittain ja lisäksi tehdään lääkärintarkastukset 1.lk:n ja 5.lk:n oppilaille.

Alhoniityn kouluterveydenhoitajana toimii Sanna-Maija Vuorela.

Koululääkärin  ajanvaraus terveydenhoitajalta.
Koulussa ja koulumatkoilla tapahtuvat tapaturmat kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta.

HAMMASHUOLTO:

Vuosittaisia luokkatarkastuksia ei suoriteta joka vuosi. Koska kuitenkin osalla oppilaista on suurempi alttius hammassairauksiin, kutsutaan heidät yksilöllisen tarpeen mukaan uusintatarkastuksiin.
Hammassäryn tai hammastapaturman sattuessa voi välittömästi ottaa yhteyttä hoitavaan hammaslääkäriin tai, jos hän on lomalla, niin terveyskeskuksen päivystävään hammaslääkäriin.