Painotukset

Koskenmäen koulussa on tehty lukuvuodelle 2018-19 tehty ratkaisu, että yhdistämme painotukset tunne – ja viestintäkasvatuksessa, tasa-arvokasvatuksessa ja oppilashuollossa yhdeksi Yhdessä olemme enemmän- teemaksi. Teema huipentuu lokakuussa yhteiseen MOK-viikkoon, jolle suunnitellaan lukujärjestyksestä irti oleva ohjelma. Toiminnallisissa pajoissa luokka-asteet 1. ja 3., 2. ja 4. sekä 5. ja 6. työskentelevät yhdessä.

Tervasuon koulussa on lukuvuodelle 2018-2019 sovittu seuraavista painotuksista opetussuunnitelmassa ja toiminnassa.

 Monialaiset oppimiskokonaisuudet MOK teemana Huomaa hyvä: vahvuuskasvatus, tunnetaidot, tasa-arvokasvatus.

Kaikkien yhteisen tunne- ja viestintätaitojen painotuksen vuosiluokkateemat:

  1. luokka Ryhmäytyminen ja siihen liittyvät tunnetaidot
  2. luokka Sovittelutaidot ja rakentava riitely

Koulukohtaisen oppilashuollon painopisteenä  kiusaamisen ehkäiseminen (mukana Puuttumisen portaat-toimintamalli, kiusaamiskartoitukset).

Tasa-arvokasvatuksen painopisteenä on toisen kohteleminen ystävällisesti, esimerkiksi kohtelias puhuminen.

Opetuksellisena painopisteenä on arvioinnin monipuolistaminen ja sen dokumentointi.