Painotukset

Lukuvuoden 2020-21 painotukset Nokialla:
- Positiivinen pedagogiikka / Hyvä mieli -teema
- Kestävä tulevaisuus
- Työnteon kulttuurin parantaminen
- Yhteisopettajuus