Painotukset

- Yhteisopettajuus
- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen
- Monimuotoisuuden arvostaminen
- Yhteishengen luominen