Koulupäivän rakenne

Oppituntien alkamis- ja päättymisajankohdat

1. oppitunti klo 8.15-9.00
2. oppitunti klo 9.00-9.45 (tiistaisin klo 9.15-10.00)
3. oppitunti klo 10.15-11.00
4. oppitunti klo 11.15-12.00 tai 11.30-12.15 tai 11.15-12.15 (sisältäen ruokailun klo 11.30-11.45)
5. oppitunti klo 12.30-13.15
6. oppitunti klo 13.30-14.15
7. oppitunti klo 14.30-15.15

 

Välitunnit

1. klo 9.45-10.15 (tiistaisin klo 10.00-10.15) ns. liikuntavälitunti
2. klo 11.00-11.15 tai 11.00-11.30 (sisältäen ruokailun)
3. klo 12.00-12.30 (sisältäen ruokailun) tai 12.15-12.30
4. klo 13.15-13.30
5. 14.15-14.30

 

Ruokailut

Ruokailuvuoroja on Nokian koulussa 3 ja Viholan koulussa 2. Nokian koulun ensimmäinen ruokailuvuoro alkaa klo 11.00 ja päättyy klo 11.30 (sisältäen välitunnin). Toinen ruokailuvuoro alkaa klo 11.30 ja päättyy klo 11.15. Tällöin luokan oppitunti alkaa klo 11.15 ja sen ensimmäinen jakso kestää klo 11.30 asti. Ruokailuun käytetään aikaa 15 minuuttia ja sen jälkeen mennään jatkamaan oppituntia puolen tunnin ajaksi. Tällä järjestelyllä vältetään suurimmat ruuhkat ja pitkittyneet odotusajat ruokailutilanteissa. Kolmas ruokailuvuoro alkaa klo 12.00 ja päättyy klo 12.30 (sisältäen välitunnin).

Viholan koulun ruokailuvuorot ovat klo 11.00-11.30 (sisältäen välitunnin) ja klo 12.00-12.30 (sisältäen välitunnin).

Jos oppilaalla on 4 h opiskelua ennen tai jälkeen ruokailun, on hänellä oikeus tuoda kouluun pienet terveelliset eväät ja nauttia ne sopivan välitunnin alussa omassa luokassaan.

 

Aamunavaukset

Luokan oma opettaja pitää aamunavauksen luokan ensimmäisellä yhteisellä oppitunnilla.
Nokian seurakunta järjestää aamunavauksen molemmissa koulutaloissa noin 4 kertaa vuodessa.
Jokainen luokka järjestää vähintään yhden koko koululle suunnatun aamunavauksen lukuvuoden aikana.