Erityisopetus

Erityisopettaja kartoittaa lukion aloittavien opiskelijoiden erityisen tuen tarvetta ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tuen tarve voi johtua muun muassa kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Tavanomaisin oppimisen ongelma lukiossa on lukivaikeus, joka ilmenee muun muassa lukemisen hitautena ja virheellisyytenä, vaikeuksina luetun ymmärtämisessä sekä lauserakenteiden ja kieliopin hahmottamisessa. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa varsinainen lukitesti ja laaditaan lukilausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Jos lukio-opinnot eivät ala sujua toivotulla tavalla kovasta yrittämisestä huolimatta, tai opiskelijalla on ollut oppimisvaikeuksia jo peruskoulun aikana, kannattaa opiskelijan tai huoltajan ottaa myös oma-aloitteisesti yhteyttä erityisopettajaan.

 

Erityisopettaja on lukiolla paikalla joka päivä pääsääntöisesti klo 9–15.

Yhteydenotot ensisijaisesti Wilman kautta.

 

Erityisopettaja Sanna Leinonen

  • puh. 040 6304 262
  • etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
  • paikalla ma–pe pääsääntöisesti klo 9–15

 

Katso sivu Yhteystiedot.

 

 

Päivitetty 9.8.2023