Erityisopetus

Erityisopettaja kartoittaa lukion aloittavien opiskelijoiden erityisen tuen tarvetta ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tuen tarve voi johtua muun muassa kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Tavanomaisin oppimisen ongelma lukiossa on lukivaikeus, joka ilmenee muun muassa lukemisen hitautena ja virheellisyytenä, vaikeuksina luetun ymmärtämisessä sekä lauserakenteiden ja kieliopin hahmottamisessa. Opiskelijalle tehdään tarvittaessa varsinainen lukitesti ja laaditaan lukilausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Jos lukio-opinnot eivät ala sujua toivotulla tavalla kovasta yrittämisestä huolimatta, tai opiskelijalla on ollut oppimisvaikeuksia jo peruskoulun aikana, kannattaa opiskelijan tai huoltajan ottaa myös oma-aloitteisesti yhteyttä erityisopettajaan.

 

Yhteydenotot puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla.

Erityisopettaja on lukiolla paikalla tiistaisin yleensä noin klo 8–15.

 

Erityisopettaja Päivi Ikäheimonen

puh. 040 1334 147

paivi.ikaheimonen (at) nokiankaupunki.fi

Lukion parakkirakennus