Purkamislupa

Purkamisluvan tarvitset rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella sekä alueella, jossa on voimassa oleva rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Myös yleiskaava-alueella lupa on tarpeen, jos kaavassa niin määrätään.

Kaava-alueiden ulkopuolella on ennen rakennuksen purkamista tehtävä purkamisilmoitus vaikka purkaminen ei edellyttäisikään lupaa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa.

Toimi näin

Purkamislupaa voit hakea sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Purkamisluvasta peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu.