Kodin ja koulun yhteistyö

 

Tottijärvi-Vahalahden koulun toimintakulttuuriin kuuluu tiivis ja aktiivinen yhteistyö kotien kanssa. Tämä näkyy niin koulun arjessa kuin juhlissakin. Koulun tehtävänä on tukea ja ohjata kotien kasvatustehtävää yhteisesti sovittujen arvojen pohjalta. Yhteistyö edellyttää säännöllistä, avointa ja molemminpuolista tiedonkulkua koulun ja kotien välillä. Yhteyksiä ylläpidetään monin eri keinoin: Wilmassa, puhelimitse, kasvokkain tapahtuvissa tapaamisissa, yhteisissä tapahtumissa ja yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä.

Koulun kasvatustyötä tukevat vahvasti Tottijärven vanhempainyhdistys ja Vahalahden vanhempaintoimikunta. Molempien toteuttamalla toiminnalla voidaan luontevasti toteuttaa oppilaiden ja huoltajien osallisuutta, ehkäistä kiusaamista ja lisätä yhteistoimintaa. Vanhempainyhdistys ja vanhempaintoimikunta järjestävät mm. tapahtumia oppilaille ja koko perheelle sekä tarjoavat vanhemmille kanavan osallistua ja tutustua muihin vanhempiin. Lisäksi Tottijärvellä pidetään kiusaamista ehkäisevää Koulunkorva-välituntia viikottain. Molempien yhdistysten edustajat kutsutaan lisäksi kaikkiin yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisiin.