Opinnäytteet ja tutkimusluvat

Nokian kaupungin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen suuntautuvien tutkimusten tai opinnäytetöiden tutkimusluvat osoitetaan varhaiskasvatuksen suunnittelijalle.

Tutkimuksen tekijä lähettää avoimen hakemuksen ja tutkimussuunnitelman, joista ilmenee tutkimuksen tekijä ja taho/oppilaitos, jossa tutkimus tehdään sekä tutkimuksen ohjaajan nimi.

Tutkimussuunnitelmasta tulee selvitä tutkimuksen kohderyhmä ja toteutustapa – mitä tutkitaan, miten ja milloin aineisto kerätään.

Mikäli tutkimus kohdistuu tiettyyn yksikköön/päiväkotiin, tulee tutkimusluvan hakijan olla yhteydessä varhaiskasvatusyksikön johtajaan ennen tutkimusluvan anomista. Yhteydenotto tulee kirjata tutkimuslupahakemukseen.
Lapsen haastattelun tai havainnoinnin osalta tulee pyytää lupa vielä erikseen lapsen huoltajalta.
Tutkimuksen voi aloittaa, kun hakija on saanut myönteisen päätöksen tutkimusluvasta.

Kumppanuustoiminta Tampereen yliopiston kanssa

Nokian kaupungin varhaiskasvatus kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön koordinoimaan varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkostoon. Kumppanuustoiminta sisältää tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi, opiskelijoiden työssäoppimisen kehittämisen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä päiväkodeissa opiskelijoita ohjaavien mentoreiden koulutuksen. Lisätietoja kumppanuustoiminnasta löydät Tampereen yliopiston sivuilta.