Valinnaisuus

Koulun oppiainejaon mukaisesti opiskelevat oppilaat valitsevat yksilöllisesti

valinnaisaineet yhdessä oppilashuollon kanssa.