Nuorisotilat

Nuorisotilattoiminta on nuorisopalveluiden perinteisin toimintamuoto. Tilatoiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Nuorisotilatoiminta on suunnattu pääasiassa 13-17-vuotiaille ja klubitoiminta alakoulujen yläluokille. Ikäraja käytännöt vaihtelevat kuitenkin jonkin verran eri tilojen välillä.  Nuorisotiloilla on tarjolla sekä ohjattua toimintaa että vapaata hengailua. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöihin, osallistua suunnitteluun ja toteutukseen ja vaikuttaa myös esim. siihen, millaisia välineitä tiloille hankitaan. Nokian kaupungilla on neljä nuorisotilaa, keskustassa Nuorisokahvila Nuksu, Koskenmäessä Koskenmäki-Talo, Harjuniityssä Harjuniityn nuorisotila ja keskustassa Tyttöjen oma tila.