Nuorisotilat

Nokian kaupungilla on kolme nuorisotilaa, keskustassa Nuorisokahvila Nuksu, Harjuniityssä Harjuniityn nuorisotila ja keskustassa Kerholassa Tyttöjen omat tila. Nuorisotilatoiminta on nuorisopalveluiden perinteisin toimintamuoto. Nuorisotiloilla on tarjolla sekä ohjattua toimintaa että vapaata hengailua. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöihin, osallistua suunnitteluun ja toteutukseen ja vaikuttaa myös esim. siihen, millaisia välineitä tiloille hankitaan.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Nuorisotilatoiminta on suunnattu pääasiassa 13-17-vuotiaille ja klubitoiminta alakoulujen yläluokille. Ikäraja käytännöt vaihtelevat kuitenkin jonkin verran eri tilojen välillä.

Toimi näin

Nuorisotilat ovat kaikille avoimia ja mukaan voi tulla aukioloaikoina ilman ennakkoilmoittautumista.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton