Nokian kaupungin brändi-ilmeessä näkyvät kasvava kaupunkisiluetti, vesistöt ja teollinen historia

Hyvä brändi on kaupunkimme kilpailuetu. Brändi muodostuu kaupunkiorganisaation ulkopuolella olevien henkilöiden mielikuvista, uskomuksista ja kokemuksista. Näihin vaikuttavat kaikki se mitä teemme, miten viestimme ja miltä kuulostamme. Kokemukset meistä vaikuttavat maineeseemme.

Nokian kaupungin brändistrategia tukee osaltaan strategiaamme olla elinvoimainen ja ekologinen kaupunki. Se linjaa miten kaupungistamme viestitään. Brändityössä on ollut mukana myös sidosryhmiämme. Heidän näkemyksensä ovat antaneet arvokasta tietoa kaupunkimme identiteetistä ja historiasta.

Brändityö vaatii tietojen ja luovuuden lisäksi myös rohkeutta. Rohkeutta kokeilla uutta ja katsoa avoimesti eteenpäin. Nokian kaupungin identiteetti perustuu kaupungin arvoille, sen syvimpään olemukseen ja suuntaan, jota kohti Nokia on matkalla.

Tammikuussa 2019 käyttöönotettu brändikirja on ohje henkilökunnalle sekä viesti yhteistyökumppaneillemme, joka kertoo miltä Nokian kaupunki näyttää ja kuulostaa. Se nivoo yhteen bränditarinamme, ohjeistaa tunnuksen ja sloganin käytössä, kertoo ydinviestimme ja määrittelee visuaalisen ilmeen.

Brändikirjan tehtävänä on inspiroida ja antaa vahvistusta kaupunkimme brändilähettiläänä toimimiseen. Voimme yhdessä ohjata brändiä haluttuun suuntaan, sillä yhtenäisten viestien avulla rakennamme johdonmukaisesti Nokian kaupungin tunnettuutta ja mainetta. Brändi kestää myös rakentavaa kriittisyyttä.

Jokainen on kaupunkinsa suurlähettiläs. Brändi syntyy tarinoista. Kerrotaan siis yhdessä niistä kaupunkimme ainutlaatuisista asioista, joista me kaikki nokialaiset voimme olla ylpeitä.

Eero Väätäinen
kaupunginjohtaja

Uusi tunnus ja slogan kuvastavat vesistöjen ympäröivää kaupunkia

Nokian kaupunki on ottanut käyttöön uuden tunnuksen, sloganin sekä visuaalisen ilmeen 8.1.2019 alkaen. Muutoksen taustalla ovat vuonna 2017 vahvistettu Nokian kaupungin uusi strategia sekä kilpailukyvyn ja kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen. Brändistrategiassa ja sen ydinviesteissä kiteytyvät Nokian kaupungin ainutlaatuisuus osana Pirkanmaata ja sen keskeisintä kaupunkiseutua.

Nokian kaupungin uuden tunnuksen pohjana on iso N-kirjain. Siitä on löydettävissä kaupungin siluetti, joka on ylöspäin suuntautuva ja kasvava. Sininen väri ja muotojen elävyys kuvastavat ympäröiviä vesistöjä sekä kaupunkia halkovaa Nokianvirtaa.

Nokian kaupungin tunnus.

Täällä syntyy uutta -slogan kertoo tarinan paikkakunnasta, jossa on kuljettu edellä ja luotu uutta suomalaista teollisuutta kautta historian. Tämän rohkeuden ja yhteisöllisyyden varaan rakentuu tarina Nokian kaupungista, jossa on hyvä syntyä ja kasvaa. Slogan on myös visualisoitu ja siinä on nähtävissä Nokian vesistöjen virtaaminen aaltomaisine liikkeineen.

Täällä syntyy uutta -slogan. U-kirjainten tilalla on aallot.