Ykkösille ja kotiväelle

Tervetuloa lukioon!

Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa. Se vaatii enemmän aikaa ja jatkuvaa sitoutumista annettuihin työtehtäviin. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja pääosin tuttuja jo peruskoulusta. Peruskouluun verrattuna kasvavat erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus ja vastuu omasta oppimisesta.

Oppitunnit ovat 75 minuutin pituisia. Jokaisen kurssin oppitunteja on kolme kertaa viikossa. Lukio-opiskelu päättyy päättötodistuksen saamiseen ja ylioppilastutkintoon. Lukion suorittaminen kestää 2,5 – 4 lukuvuotta.

Tälle sivustolle on koottu tiivistetysti muutamia lukio-opiskeluun liittyviä keskeisiä asioita. Suosittelemme lämpimästi, että tutustutte kotona myös opinto-oppaaseen, jossa on kaikki oleellinen tieto lukio-opiskelusta.