Koulun toiminta

Alhoniityn koulussa toiminnan lähtökohtana on yhteinen vastuu turvallisesta koulupäivästä ja lasten hyvinvoinnista. Yleisopetus sekä suuri erityisopetuksen kokonaisuus toimivat rinnakkain ja muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Koulumme arvoissa korostuvat oppilaan ainutlaatuisuus, oman identiteetin rakentaminen ja tunnetaidot. Oppilaita innostetaan oman osaamisensa ja ilmaisunsa kehittämiseen.

Alhoniityn koulu on enemmän kuin vain kaksisarjainen, vuonna 1984 rakennettu alakoulu: se on Nokitiellä ja Pitkäniemessä toimiva suuri kokonaisuus, jossa on paljon erilaisia opetusryhmiä. Yläkoululaisia opiskelee useissa pienryhmissä. Henkilökuntaa on lähes 80 ja luokkia yli 30.

Alhoniityssä yleisopetus sekä varsin suuri erityisopetuksen kokonaisuus toimivat rinnakkain. Alhoniityn koulu muodostaa pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden, jossa jokaisen erityistarpeet pyritään ottamaan huomioon. Haluamme innostaa oppilaitamme oman osaamisensa, ilmaisunsa ja oppimisympäristöjensä kehittämiseen. Rohkaisemme henkilökuntaa tuomaan esille oman erityisosaamisensa sekä koulu- että kerhoaikana. Vanhempien kuuleminen ja heidän näkemystensä huomiointi arjen suunnittelussa on sekin tärkeää.

Jatkuvana tavoitteenamme on integraation kehittäminen ja lisääminen erityisoppilaiden ja yleisopetuksen oppilaiden kesken. Integraation muotoina ovat mm. retket, juhlat, kerhot sekä taito- ja taideaineet. Toteutamme sitä kunkin oppilaan yksilöllisten taitojen mahdollistamalla tavalla. Eheytämme oppimista opiskelemalla laajempia kokonaisuuksia lasten omista lähtökohdista käsin. Työstämme uutta opetussuunnitelmaa lukuvuoden aikana ja otamme sen käyttöön ensi syksynä.

Koulumme toiminnan lähtökohtana on yhteinen vastuu turvallisesta koulupäivästä ja lasten hyvinvoinnista. Koulutyön järjestämisessä otamme huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet ja edellytykset niin hyvin kuin se on mahdollista. Ihmisten erilaisuus on Alhoniityn koulun rikkaus, vahvuus ja voimavara!

 

Rajasalmen koulu