Koulun toiminta

Alhoniityn koulussa toiminnan lähtökohtana on yhteinen vastuu turvallisesta koulupäivästä ja lasten hyvinvoinnista. Yleisopetus sekä suuri erityisopetuksen kokonaisuus toimivat rinnakkain ja muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Koulumme arvoissa korostuvat oppilaan ainutlaatuisuus, oman identiteetin rakentaminen ja yhteisöllisyys. Oppilaita innostetaan oman osaamisensa ja ilmaisunsa kehittämiseen.

Alhoniityn koulu on Nokitiellä ja Pitkäniemessä toimiva kokonaisuus, jossa on paljon erilaisia opetusryhmiä. Yläkoululaisia opiskelee useissa pienryhmissä. Henkilökuntaa on lähes 80 ja luokkia yli 30.

Alhoniityn koulu muodostaa pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden, jossa jokaisen erityistarpeet pyritään ottamaan huomioon. Jatkuvana tavoitteenamme on integraation kehittäminen ja lisääminen erityisoppilaiden ja yleisopetuksen oppilaiden kesken. Integraation muotoina ovat mm. retket, juhlat, kerhot sekä taito- ja taideaineet. Toteutamme sitä kunkin oppilaan yksilöllisten taitojen mahdollistamalla tavalla.

Oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä pyritään ottamaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Koulumme toiminnan lähtökohtana on yhteinen vastuu turvallisesta koulupäivästä ja oppilaiden hyvinvoinnista.

 

Rajasalmen koulu