Kiusaamisen vastainen toiminta

Kiusaamisen vastainen toimintamalli  
Kankaantaan koulu, Nokia 

Kiusaamiseen puututaan koulussa heti kun sitä havaitaan. Se on jokaisen aikuisen velvollisuus. Kiusaamisen ennaltaehkäisyä on hyvä luokkahenki ja opettajan avoin sekä välittävä suhtautuminen oppilaisiin.

Kiusaamiseen puututaan seuraavin ohjein:

1. Kiusaamiseen puuttuminen
Opettaja selvittää tapahtumia oppilaiden kanssa ja täyttää lomakkeen asiasta.
Lomakkeeseen kirjataan tehdyt toimenpiteet ja se miten toimitaan nyt ja kiusaamisen jatkuessa.
Tieto kiusaamisesta lähetetään niin kiusaajan kuin kiusatun huoltajille.
Oppilas palauttaa huoltajan allekirjoittaman lomakkeen kouluun.
Lomake laitetaan mappiin

2. Koulun kiusaamisenvastaisen tiimin mukaantulo
Opettaja tuo asian tiimille tietoon täyttämällä lomakkeen.
Ei etukäteisilmoitusta asian osaisille tai huoltajille.
Tiimi jatkaa selvittelyä ja tiedottaa koteihin.

3. Mikäli kiusaaminen edelleen jatkuu
Opettaja ja rehtori ja tarvittaessa tiimin jäsen tapaavat oppilaan ja huoltajat.
Sovitaan seurauksista ja jatkotoimenpiteistä.

4. Mikäli kiusaaminen edelleen jatkuu
Asia viedään oppilashuoltotyöryhmän tietoon.
Tarvittaessa lastensuojelutoimet.

 

Linkki lomakkeeseen:

Kiusaamisen vastainen toimintamalli Kankaantaan koulu