Oppilaanohjaus

Oppilaan ohjauksesta huolehtii oma luokanopettaja kaikilla vuosiluokilla.