Oppilaanohjaus

Oppilaan ohjauksesta huolehtii oma luokanopettaja kaikilla vuosiluokilla. Kevätlukukaudella jokaiselle kuudennen luokan oppilaalle järjestetään oma tuokionsa (vähintään 20 min.) oman luokanopettajan kanssa. Tällöin rehtori hoitaa luokanopettajan opetustunnit.