Koulun toiminta

Oppilaat opiskelevat toiminta-alueittain tai oppiainejakoon perustuvan opetuksen mukaisesti. Kaikilla koulumme oppilailla on henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Koulussamme oppilas voi opiskella esiopetuksesta peruskoulun päättöluokalle.

Rajasalmen koulun oppilaat ovat pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Oppiainejakoisessa opetuksessa olevilla oppilailla kaikki oppiaineet ovat yksilöllistettyjä.

Koulussa on huomioitu erityisopetuksen tarpeet, muun muassa opetuksen eriyttämistilat  ja opetusvälineet. Luokissa on opetuksen tukena älytaulut.

 

Opetuksen yhteydessä järjestetään useita eri teemaisia juhlia, sekä erilaisia ulkoilutapahtumia.

Rajasalmen koulussa hyödynnetään Nokian kulttuuripolkua soveltuvin osin. Kehitystaso ja oppilaiden muut valmiudet sekä Nokialla suorittama  oppivelvollisuusaika määrittelevät millä luokka-asteella tutustutaan eri kulttuuriasioihin.

Koulun ulkopuolelle järjestetään erilaisia retkiä ja vierailuja. Retkien tarkoituksena on laajentaa opetuksen sisältöjä eri toimintaympäristöihin. Opetuksen sisältöjä voi retkillä ottaa opetuksen eri alueilta:motoriset taidot, päivittäiset taidot, sosiaaliset taidot. Näitä ovat esim: kahvilakäynnit ja bussilla matkustaminen, ”palkkioreissut”. On tarkoituksenmukaista järjestää retkiä yli luokkarajojen. Kootaan sopiva oppilasryhmä oppilaista jotka hyötyvät samanlaisesta retkestä.

Koulun arvot

Koulussamme on käyty arvokeskustelu, jonka pohjalta määriteltiin seuraavat arvot.

-Luo turvallinen ja oppijan psyykkistä ja sosiaalista kasvua mahdollistava ja tukeva kasvatusvuorovaikutus.

-Kasvattajana huomaa oppilaan yrittäminen ja kannusta siihen kaikissa arjen tilanteissa.

-Aikuiset sitoutuvat avoimen kasvatusyhteistyön tekemiseen yli luokkarajojen.

-Fyysiseen vahingoittamiseen 0-toleranssi. Siihen puututaan aina.