Koulun toiminta

Oppilaat opiskelevat toiminta-alueittain tai oppiainejakoon perustuvan opetuksen mukaisesti. Kaikilla koulumme oppilailla on henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Koulussamme oppilas voi opiskella esiopetuksesta peruskoulun päättöluokalle.

Rajasalmen koulun oppilaat ovat pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Oppiainejakoisessa opetuksessa olevilla oppilailla kaikki oppiaineet ovat yksilöllistettyjä.

Koulussa on huomioitu erityisopetuksen tarpeet, muun muassa opetuksen eriyttämistilat  ja opetusvälineet. Luokissa on opetuksen tukena älytaulut.

 

Opetuksen yhteydessä järjestetään useita eriteemaisia juhlia, kuten Itsenäisyyspäiväjuhlat 5.12.2017 sekä erilaisia ulkoilutapahtumia.

Rajasalmen koulussa hyödynnetään Nokian kulttuuripolkua soveltuvin osin. Koulumme oppilaat eivät voi toteuttaa kulttuuripolun asioita luokkatason mukaisesti.  Kehitystaso ja oppilaiden muut valmiudet sekä Nokialla suorittama  oppivelvollisuusaika määrittelvät millä luokka-asteella tutustutaan eri kulttuuriasioihin.

Koulun ulkopuolelle järjestetään erilaisia retkiä ja vierailuja. Retkien tarkoituksena on laajentaa opetuksen sisältöjä eri toimintaympäristöihin. Opetuksen sisältöjä voi retkillä ottaa opetuksen eri alueilta:motoriset taidot, päivittäiset taidot, sosiaaliset taidot. Näitä ovat esim. uimahalli, kahvilakäynnit, bussilla matkustaminen, ”palkkioreissut”. On tarkoituksenmukaista järjestää retkiä yli luokkarajojen. Kootaan sopiva oppilasryhmä oppilaista jotka hyötyvät samanlaisesta retkestä.