Yhteystiedot ja henkilökunta

apulaisrehtori

Mäenpää Tiina

opettajat
Heikkilä Ulla
Joenpolvi Merja
Kalliomäki Marielle
Mäkelä Päivi
Väätäinen Mira

ohjaajat

Ahokas Minna
Alanko Eija
Holli Minna
Impivaara Juhani
Jussila Niina
Knuutinen Katja
Korhonen Paula
Kuparinen Jenni
Lahtinen Sari
Laurell Johanna
Lehtimäki Liisa
Nokelainen Ville-Petteri
Saromäki Taija
Snellman Tiina
Vahtramäe-Valkila Piret
Veneranta Essi
Virta Veli-Pekka
Koski Kaisa
Lattunen Maria
Grönfors Janette
Tikkala Tuomas

 

 

laitoshuoltaja
Minna Helanen

 

Puhelintiedusteluihin vastataan välituntien aikana.