Kulttuuripolku varhaiskasvatuksessa

Kulttuuripolku etenee varhaiskasvatuksessa teemavuosittain. Vuosi rakentuu jokaisessa yksikössä omanlaiseksi. Kulttuuripolku on liitetty osaksi varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia.

Vuodenkierto teemana 2018-2019

Monet tapahtumat, kuten työt ja juhlat, jaksotettiin ennen vuodenkierron mukaan. Vuodenkierto liittyy monin tavoin suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön.

Päivähoidon yksiköt suunnittelevat toimintojaan vuodenkiertoon liittyen esimerkiksi vuodenaikojen, juhlapyhien ja erilaisten teemojen ympärille. Kulttuuripalvelut järjestää esityskiertueen päiväkodeille syksyn 2018 aikana, ja Nokian kaupunginkirjastolla on monia varhaiskasvatukselle suunnattuja toimintoja ja palveluja.

Nokian Kulttuuripolulla lapsi on keskiössä erityisesti tekijänä, mutta myös kokijana. Henkilöstölle Kulttuuripolku antaa infoa, ja kaikki voivat osallistua vuoden suunnitteluun ja ideapankin kokoamiseen. Toimintaa suunnittelee varhaiskasvatuksen kulttuuripolkutyöryhmä yhdessä varhaiskasvatuksen kulttuurivastaavien kanssa.

Aiempina vuosina teemoja ovat olleet myös sanataide, tanssi, musiikki ja sirkus sekä Tove Jansson hänen 100-vuotisjuhlavuonnaan.

Lue lisää uudesta esitteestä!