Kulttuuripolku varhaiskasvatuksessa

Kulttuuripolku etenee varhaiskasvatuksessa teemavuosittain. Vuosi rakentuu jokaisessa yksikössä omanlaiseksi. Kulttuuripolku on liitetty osaksi varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia.

Päivähoidon yksiköt suunnittelevat toimintojaan teemavuoteen liittyen. Kulttuuripalvelut järjestää  vuosittain esityskiertueen tai muuta kiertävää ohjelmaa päiväkodeille ja Nokian kaupunginkirjastolla on monia varhaiskasvatukselle suunnattuja toimintoja ja palveluja.

Nokian kulttuuripolulla lapsi on keskiössä erityisesti tekijänä, mutta myös kokijana. Henkilöstölle kulttuuripolku antaa infoa, ja kaikki voivat osallistua vuoden suunnitteluun ja ideapankin kokoamiseen. Toimintaa suunnittelee varhaiskasvatuksen kulttuuripolun ohjausryhmä yhdessä varhaiskasvatuksen kulttuurivastaavien kanssa.

Teemoina ovat olleet mm. kuvataide, vuodenkierto, sanataide, tanssi, musiikki, sirkus sekä Tove Jansson hänen 100-vuotisjuhlavuonnaan ja Kirsi Kunnas 100 -juhlavuosi lukuvuonna 2024-2025.