Silta-opas

Tutustu Silta-kampukseen Silta-oppaan avulla.

 • Avaa tästä Silta-opas uudelle välilehdelle (toimii ilman selaimen evästeitä).
 • Voit tutustua Silta-oppaaseen myös tekstiversiona sivun alareunassa.
 • Sivulle upotettu opas (pienenä alla) näkyy vain, jos olet sallinut selaimesi evästeet.

 

 

Silta-oppaan sisältö tekstinä

 

 

Mikä Silta?

Silta-kampus on Nokian lukion, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Nokianvirran koulun pienryhmän yhteinen kampus. Tälle sivulle on koottu Silta-opas, joka on valmisteltu osana Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Nokian kaupungin yhteistä Kampus 3 -hanketta. Kampus 3 -hanke toimi ajalla 1.2.2021–30.6.2023. Silta-opas antaa tietoa Sillan oppilaitosten toiminnasta yhteisellä kampuksella. Silta-oppaassa esitellään opinnot Sillassa, Sillan arvot ja pelisäännöt, Opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyyspolut, Opiskelijan ohjaus ja tuki, Opiskelijakunta- ja tutortoiminta sekä Sillan opiskeluhuolto.

Silta-kampuksella toimivat Nokian lukio, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Nokianvirran peruskoulun pienryhmä.

Nokian lukiossa voi opiskella yleislinjalla ja urheilulinjalla.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun koulutuksista voi opiskella Silta-kampuksella kahdeksaa eri alaa, jotka ovat kone- ja tuotantotekniikka, sähkö- ja automaatioala, rakennusala, logistiikka, liiketoiminta, sosiaali- ja terveysala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala ja ravintola- ja cateringala, sekä näiden lisäksi voi opiskella TUVA-koulutuksessa eli tutkintoon valmentavassa koulutuksessa.

Nokian lukiolla ja Tredulla on lisäksi yhteinen Koripalloakatemia, johon haetaan yhteishaussa.

Intensiivisen tuen ryhmä eli ITU-ryhmä on peruskoulun pienryhmä 7.–9.-luokkalaisille. Ryhmä toimii Silta-kampuksella, ja sinne ohjataan opiskelijoita kaikista Nokian peruskouluista. Hallinnoivana kouluna toimii Nokianvirran koulu.

Kampus 3 -hankkeen valmistelemaan Silta-käsikirjaan pääset tästä linkistä.

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

 

Silta-kartta: Astu sisään

Upotuksen oikean yläkulman painikkeesta voit astua sisään Siltaan. Ensimmäiseksi saavut Sillan aulaan. Aulassa on vahtimestarin infopiste ja opiskelijakuntien hallitusten tila. Aulasta voit siirtyä eteenpäin Sillan aukiolle. Aukion painikkeisiin on merkitty opinto-aula, opiskeluhuolto, opiskelijaravintola ja kahvila, lukion erityisopettajan tila ja Tredun Treenaamo. Aukiolta voit siirtyä 2.kerrokseen, jonka painikkeista löytyy kirjasto ja lukion hiljaiset tilat.

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

 

Yhdessä kampuksella

Silta-kampuksesta halutaan yhteisöllinen ja turvallinen kampus, jossa niin opiskelijat kuin henkilöstö voivat hyvin ja jokainen on tärkeä kampuksen jäsen. Silta-kampukselle on pohdittu arvoja yhdessä kampuksen henkilöstön kanssa. Sillan arvot ovat oppimisen, opiskelun ja työskentelyn perusta ja tukevat jokapäiväistä koulutyötä. Silta-kampuksen arvoja ovat

 • arvostus
 • auttaminen
 • avoimuus
 • kannustus
 • kunnioitus
 • osallisuus
 • yhteistyö
 • yhteisöllisyys

Kampuksen pelisäännöt on laadittu arvojen pohjalta. Pelisäännöt on muotoiltu yhdessä Silta-kampuksen opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Pelisääntöjen tarkoitus on täydentää Nokian lukion, Tredun ja Nokianvirran koulun järjestyssääntöjä yhteisellä kampuksella. Pelisäännöt noudattavat lainmukaista jaottelua neljään teemaan: Sisäinen järjestys, Opiskelun esteetön sujuminen, Kampuksen viihtyisyys ja Kampuksen turvallisuus.

Silta-kampuksen arvojen ja pelisääntöjen perusteella yhteisen kampuksen tunnuslause on ”Silta kantaa!”

Silta-kampuksen pelisäännöt

Silta-kampuksen pelisäännöt noudattavat lainmukaista jaottelua. Pelisäännöt on jaettu sisäiseen järjestykseen, opiskelun esteettömään sujumiseen, kampuksen viihtyisyyteen ja kampuksen turvallisuuteen.

Sisäinen järjestys

 • Pidämme kiinni yhteisesti sovituista toimintatavoista.
 • Kaikki välittää – voimamme on yhteistyö.
 • Huolehdimme ympäristöstä ja siisteydestä yhdessä.
 • Kaikki voivat vaikuttaa. Meillä on jatkuvat yhteiset viestintä- ja palautekanavat.
 • Toimintaa arvioidaan säännöllisesti yhdessä.

Opiskelun esteetön sujuminen

 • Teemme yhteistyötä kampuksen kaikkien toimijoiden kesken.
 • Arvostamme kaikkien työtä ja annamme työrauhan.
 • Huomioimme jokaisen yksilönä.
 • Autamme muita – neuvotaan kuka voi auttaa, jos ei itse tiedä.
 • Jaamme osaamista muiden hyödyksi.

Kampuksen viihtyisyys

 • Tervehdimme ja huomioimme.
 • Kampus on tasa-arvoinen, kannustava ja innostava yhteisö.
 • Luomme yhdessä uutta ja uskallamme kokeilla – positiivinen uteliaisuus.
 • Edistämme osallisuutta ja siihen kannustavaa ympäristöä.
 • Kampuksen tapahtumat ovat kaikille yhteisiä.

Kampuksen turvallisuus

 • Turvallisuus on lähtökohtana kampuksen kaikelle toiminnalle.
 • Luomme yhteisöllistä ja turvallista ilmapiiriä – kukaan ei jää yksin.
 • Turvallisuutta edistävä ympäristö on erilaisuutta arvostava, hyväksyvä ja ennakkoluuloton.
 • Noudatamme turvallisuusmääräyksiä- ja ohjeita.
 • Kampuksen alue on päihteetön.

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

 

Opiskelijan työelämä- ja yrittäjyyspolku

Opiskelijoilla on koulutuksestaan riippuen erilaisia työelämä- ja yrittäjyyspolkuja Silta-kampuksella. Silta-kampuksella toteutuu myös kaikille yhteisiä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön muotoja, jotka ovat osa jokaisen opiskelijan yksilöllistä polkua.

 1. Syyslukukaudella ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat Business Race -innovaatioleirille, joka järjestetään yhteistyössä Nuori yrittäjyys ry:n kanssa. Innovaatioleirillä opiskelijat oppivat yrityksen perustamisesta ja kehittävät tiimeissä oman yritysidean.
 2. Työelämätaidot, kuten tiimityöskentelytaidot, ovat osa jokaisen opiskelijan opintoja. Kaikkien oppiaineiden ja alojen opinnoissa opiskelijat kehittävät myös työelämätaitojaan. Ammatillisella opiskelijalla työelämätaitoja opitaan niin YTO- eli yhteisten tutkinnon osien opinnoissa kuin ammatillisissa tutkinnon osissa. Lukio-opiskelijan työelämätaidot kehittyvät erityisesti tiimijaksolla, joka järjestetään ensimmäisen vuoden opiskelijoille 2. periodissa. Tiimijaksolla opiskellaan tiimeissä innovatiivisilla menetelmillä kieli- ja reaaliaineita.
 3. Kevätlukukaudella järjestetään Nokian Bisneskisa, joka on Nokian kaupungin sekä Nokian ja Pirkanmaan yrittäjien järjestämä yritysideakilpailu Nokian yläkouluille ja toiselle asteelle. Bisneskisa on järjestetty ensimmäisen kerran kevätlukukaudella vuonna 2023. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja opiskelija voi osallistua kilpailuun yksin tai tiimissä. Silta-kampuksen opiskelijat saavat kilpailun aikana tukea ja ohjausta Silta-kampuksen kilpailun vastuuopettajalta ja mentoriverkostolta.
 4. Kampuksella järjestetään työelämä- ja yrittäjyystapahtumia lukuvuoden aikana, joihin kaikki opiskelijat saavat osallistua. Yrittäjyysteemapäivä järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Työelämä- ja yrittäjyystapahtumia järjestetään myös kohdennetusti pienemmille ryhmille ja vuosiluokille.
 5. Kampuskursseina opiskelijoille on tarjolla erilaisia työelämään ja yrittäjyyteen liittyviä opintojaksoja. Kampuskurssit ovat valinnaisia opintojaksoja kaikille Silta-kampuksen opiskelijoille. Opiskelija voi suorittaa erilaisia työelämälupakortteja, mm. hygieniaosaaminen ja työturvallisuus. Valinnaisiin opintoihin opiskelija voi sisällyttää yrittäjyyteen liittyviä opintojaksoja, mm. Yritystoiminnan suunnittelu- ja Yrittäjänä toimiminen –opintojaksot. Tredun järjestämiä yrittäjyysopintoja voi opiskella myös kesäaikana.
 6. piskelijalla on opintojensa aikana mahdollisuus aloittaa NY- tai 4H-yritystoiminta. Yritystoiminnasta kiinnostunut opiskelija saa toiminnan aloittamiseen tukea ja ohjausta yrittäjyysvastuuopettajilta.

Ammatillisen opiskelijan polku

Työelämä on osa Tredun opiskelijan omaa opintopolkua. Työelämälähtöisyys on sisäänrakennettu ammatilliseen koulutukseen, ja Tredussa voi opiskella työelämälähtöisesti, sekä koulutus- ja oppisopimuksella.

Osa opiskelusta tapahtuu työpaikoilla eli aidoissa työelämän ympäristöissä. Työelämässä oppiminen järjestetään jokaisen opiskelijan kohdalla yksilöllisesti.

Opiskelijoille on tarjolla valinnaisia yrittäjyysteemaisia opintoja, mm. Yritystoiminnan suunnittelu -opintojakso.

Lukio-opiskelijan polku

1. vuoden opiskelijoille järjestetään tiimijakso, jolloin opiskellaan tiimeissä kieli- ja reaaliaineita. Tiimijaksolla vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia, kuten vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja esiintymistaitoja.

2. vuoden opiskelijoille järjestetään Job shadow -työelämäpäiviä, jolloin opiskelija voi tutustua haluamaansa yritykseen tai organisaatioon seuraamalla työpäivää.

Opiskelijoille on tarjolla taloustiedon kursseja ja Sillan valinnaisia yrittäjyysteemaisia opintoja, muun muassa Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja Yritystoiminnan suunnittelu -opintojaksot.

Kaksoistutkinto-opiskelijan polku

Työelämä on osa kaksoistutkinto-opiskelijan omaa opintopolkua. Kaksoistutkinto-opiskelu on työelämälähtöistä opiskelua.

Osa opiskelusta tapahtuu työpaikoilla eli aidoissa työelämän ympäristöissä. Työelämässä oppiminen järjestetään jokaisen opiskelijan kohdalla yksilöllisesti.

Opiskelijoille on tarjolla Silta-kampuksen valinnaisia yrittäjyysopintoja, muun muassa Yritystoiminnan suunnittelu -opintojakso.

TUVA-opiskelijan polku

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen -koulutuksen osassa opiskelija hakee ja vahvistaa ideoita omaan uravalintaan, harjoittelee työelämässä tärkeitä taitoja ja tutustuu työelämän pelisääntöihin. Opintojen aikana opiskelija tutustuu yrittäjämäiseen työskentelyyn. Opiskelijaryhmät vierailevat yrityksissä ja harjoittelevat työnhakua.

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen -koulutuksen osassa opiskelija opiskelee työpaikoilla. Opiskelija voi suorittaa TUVA-opintojen aikana työelämälupakortteja, mm. hygieniaosaaminen, työturvallisuus. Työssäoppimisjakso järjestetään yksilöllisen suunnitelman mukaan.

ITU-opiskelijan polku

Työelämätaitoja opiskellaan kerran viikossa yhteiskuntaopin oppitunneilla. Aiheina muun muassa itsetuntemus, oma osaaminen, CV:n ja työhakemuksen teko, sopimukset.

Opiskelijan opintoihin kuuluu 8.luokalla yhden viikon TET ja 9.luokalla kahden viikon TET. TET:ssä voi olla tämän jälkeen niin kauan kuin haluaa, kun tästä sovitaan työnantajan kanssa.

Opiskelija osallistuu ammattipäiviin. Silta-kampuksella toiselle asteelle tutustuminen on sujuvaa yhteisellä kampuksella. Tutustumista voidaan järjestää enemmän ja yksilöllisesti.

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

 

Opiskelijan ohjaus ja tuki

Silta-kampuksella jokainen opiskelija saa yksilöllistä ohjausta ja tukea opintopolkunsa ajan.

Opiskelijan siirtymien tukeminen

Opiskelija saa tukea ja ohjausta siirtymissä peruskoulusta Silta-kampukselle, Silta-kampuksella koulutukselta toiselle ja Silta-kampukselta jatko-opintoihin. Peruskoulussa opiskelijoille järjestetään koulutusesittelyitä, Silta-päivät 8.luokalla sekä ammattipäivät ja tutustumiset 9.luokalla. Kun opiskelija siirtyy peruskoulusta Silta-kampukselle, pidetään tarvittaessa siirtymäpalaveri yksittäisen opiskelijan osalta toisen asteen kanssa jo peruskoulun aikana. Elokuussa pidetään peruskoulun ja toisen asteen ohjaushenkilöstön tiedonsiirtopalaveri Silta-kampuksella. Peruskoulusta siirretään koulutuksen järjestämisen kannalta olennainen tieto opiskelijakohtaisesti toiselle asteelle.

Opiskelija voi opintojensa aikana haluta vaihtaa tutkintoaan. Opintojen aikana opiskelija saa yksilöllistä tukea ja ohjausta. Opinto-ohjaajien yhteistyö samoissa tiloissa mahdollistaa opiskelijan sujuvan siirtymisen koulutukselta toiselle. Jos opiskelija haluaa vaihtaa tutkintoaan, kampuksella tehdään yhteistyötä oikean tutkinnon löytämiseksi. Jos opiskelijan haluamalla alalla ei ole heti tilaa, opiskelija voi aloittaa TUVA-koulutuksen tai tehdä YTO-opintoja eli ammatillisia yhteisiä tutkinnon osia.

Opiskelija saa sekä henkilökohtaista että ryhmämuotoista ohjausta jatko-opintoihin opintojen ajan. Opiskelijat osallistuvat tapahtumiin, kuten messuille ja vierailuille korkeakouluihin, jotka tukevat heidän jatko-opintovalmiuksiaan ja he saavat tietoa heille kiinnostavista jatko-opintovaihtoehdoista. Silta-kampuksen opiskelijoille jatko-opintojen tukemiseksi järjestetään Sillan jatko-opintopäivä, kurkistuskursseja ja väyläopintoja. Sillan jatko-opintopäivänä korkeakouluopiskelijat esittelevät korkeakouluopintojaan Sillassa. Kurkistuskurssit ovat korkeakoulujen järjestämiä tutustumisopintoja, joissa opiskelija voi tutustua haluamaansa alaan esimerkiksi seuraamalla korkeakouluopiskelijan päivää. Väyläopinnoissa voidaan suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen aikana.

Ammatillisen opiskelijan ohjaus ja tuki

Tredussa toteutuu monia yksilöllisiä opintopolkuja. Treduun voi hakea opiskelemaan myös jatkuvan haun kautta. Tredun opintopolkuja ovat työelämäpainotteinen opiskelu, osatutkinnot, väyläopinnot ja muut korkeakouluopinnot, opiskelu urheilijana, kilpailutoiminta ja kansainvälisyys. Jokainen saa tarpeidensa mukaista yksilöllistä ohjausta.

Opintojen alussa opiskelija tutustuu ammatillisten opintojen käytänteisiin ja laatii itselleen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) opinto-ohjaajan avustuksella. Opiskelijan kanssa keskustellaan opiskelutaidoista ja omasta osaamisesta.

Opintojen aikana opiskelija saa sekä henkilökohtaista että ryhmämuotoista ohjausta. OMA-opettaja toimii ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaajana. Oppimista työelämän ympäristöissä ohjaa työpaikkaohjaaja. Opiskelijan kanssa HOKSia päivitetään ja seurataan koko opintojen ajan. Opiskelijalla on vastuu opintojensa etenemisestä. Opiskelijaa tuetaan opiskelussa sekä tulevaisuuden, jatko-opintojen ja työelämään siirtymisen suunnittelussa.

Opintojen päättyessä opiskelija saa ohjausta työllistymisessä, jatko-opintoihin hakemisessa ja muihin palveluihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaaja ja OMA-opettaja tukevat opiskelijaa opintojen loppuun saattamisessa. Valmistumisvaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta työn haussa. Opiskelijalla on oikeus jälkiohjaukseen vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Opiskelijan tuki ammatillisissa opinnoissa

 • Opiskelija saa tukea varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti. Erityisen tuen tarve selvitetään jo hakuvaiheessa. Opiskelija tai huoltaja voi ottaa myös itse yhteyttä erityisopettajaan. Yhteydenotot ensisijaisesti Wilman kautta.
 • Kun tuen tarvetta ilmenee, ratkaisuja mietitään kampuksen toimijoiden yhteistyössä. Opiskelijan tukena on OMA-opettajan lisäksi kampuksen moniammatillinen toimijaverkosto. S2-tukiopettaja toimii suomen kieltä avaavana linkkinä opettajan ja opiskelijan välillä.
 • Sillassa on Treenaamo ja pajatoimintaa. Treenaamo on Tredun oppimisympäristö, jossa tehdään lisäharjoituksia, kerrataan ja autetaan erilaisissa rästitehtävissä. Pajatoiminnassa opiskelija saa tukea opintoihin käytännön töiden kautta.
 • Opiskelijalle voidaan tehdä päätös erityisestä tuesta, jolloin laaditaan erityisen tuen suunnitelma (= ETS). Erityinen tuki muodostuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin.

Lukio-opiskelijan ohjaus ja tuki

Opintojen alussa opiskelija tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin. Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinto-ohjaajan avustuksella. Opiskelijaa ohjataan eri oppiaineissa tarvittavissa opiskelutaidoissa.

Opintojen aikana opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta ja pitää OPO1- ja OPO2- opintojaksoja. Ryhmänohjaaja toimii ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaajana. Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa oppiaineeseensa liittyvissä kysymyksissä. Ryhmänohjaaja on ensisijainen yhteyshenkilö kodin ja koulun välillä. Opiskelijalla on vastuu opintojensa etenemisestä. Opiskelijaa tuetaan opiskelussa sekä tulevaisuuden ja jatko-opintojen suunnittelussa. Opintojen aikana järjestetään tilaisuuksia tutustua oppilaitosten koulutustarjontaan. Opiskelija suunnittelee ylioppilastutkinnon suorittamisen aikataulun, johon saa tarvittaessa opinto-ohjaajan, aineenopettajan ja ryhmänohjaajan apua

Opintojen loppuvaiheessa opiskelijalle esitellään jatko-opintomahdollisuuksia ja järjestetään tilaisuuksia tutustua oppilaitosten koulutustarjontaan. Opiskelija laatii jatko-opintosuunnitelman ja käy jatko-opintokeskustelun opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijalla on oikeus jälkiohjaukseen vuoden ajan valmistumisen jälkeen, jos ei ole saanut jatko-opintopaikkaa.

Opiskelijan tuki lukio-opinnoissa

 • Erityisopettaja kartoittaa opiskelijoiden erityisen tuen tarvetta ensimmäisen lukuvuoden aikana (mm. lukiseulat). Opiskelija tai huoltaja voi ottaa myös itse yhteyttä erityisopettajaan. Yhteydenotot ensisijaisesti Wilman kautta.
 • Erityisopettaja on opiskelijan ja opettajien tukena oppimisen tuen suunnittelussa. Kun tuen tarvetta ilmenee, opiskelijan pyynnöstä erityisopettaja voi tehdä tuen suunnitelman. Tukena on kampuksen moniammatillinen toimijaverkosto.
 • Oppimisen tuki toteutetaan oppitunneilla, koetilanteissa ja henkilökohtaisena ohjauksena ja opetuksena. Tuen toteutumista seurataan ja arvioidaan opiskelijan kanssa. Toteutumista seuraavat osaltaan ryhmänohjaaja, aineenopettajat, opinto-ohjaaja sekä erityisopettaja.
 • Tukea annetaan myös ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa (Sillassa esim. abitehdas). Erityisopettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien lausuntojen hankkimisessa esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyitä varten.

Kaksoistutkinto-opiskelijan ohjaus ja tuki

Opintojen alussa opiskelija tutustuu kaksoistutkinto-opiskelun käytänteisiin. Opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) opinto-ohjaajan avustuksella. Opiskelijan kanssa keskustellaan opiskelutaidoista ja omasta osaamisesta.

Opintojen aikana opiskelija saa opintojensa aikana sekä henkilökohtaista että ryhmämuotoista ohjausta. OMA-opettaja toimii ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaajana. Oppimista työelämän ympäristöissä ohjaa työpaikkaohjaaja. Opiskelijan kanssa HOKSia päivitetään ja sen toteutumista seurataan opintojen ajan. Opiskelijalla on vastuu opintojensa etenemisestä. Opiskelijaa tuetaan opiskelussa sekä tulevaisuuden, jatko-opintojen ja työelämään siirtymisen suunnittelussa.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija saa ohjausta työllistymisessä, jatko-opintoihin hakemisessa ja muihin palveluihin hakeutumisessa. Opinto-ohjaaja ja OMA-opettaja tukevat opiskelijaa opintojen loppuun saattamisessa. Valmistumisvaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta työn haussa. Opiskelijalla on oikeus jälkiohjaukseen vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Opiskelijan tuki kaksoistutkinto-opinnoissa

 • Opiskelija saa tukea varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti. Erityisen tuen tarve selvitetään jo hakuvaiheessa. Opiskelija tai huoltaja voi ottaa myös itse yhteyttä erityisopettajaan. Yhteydenotot ensisijaisesti Wilman kautta.
 • Kun tuen tarvetta ilmenee, ratkaisuja mietitään kampuksen toimijoiden yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan tehdä päätös erityisestä tuesta, jolloin laaditaan erityisen tuen suunnitelma (= ETS). S2-tukiopettaja toimii suomen kieltä avaavana linkkinä opettajan ja opiskelijan välillä.
 • Opiskelijan tukena on OMA-opettajan lisäksi kampuksen moniammatillinen toimijaverkosto. Sillassa on Treenaamo, jossa tehdään lisäharjoituksia, kerrataan ja autetaan erilaisissa rästitehtävissä.
 • Opiskelijaa tuetaan myös ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa (Sillassa esim. abitehdas). Erityisopettaja auttaa lausuntojen hankkimisessa esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyihin.

TUVA-opiskelijan ohjaus ja tuki

Ennen opintojen aloitusta nykyisen oppilaitoksen ja Sillan opinto-ohjaajat tekevät yhteistyötä opiskelijan siirtyessä TUVA-koulutukseen. Opiskelijan ohjauksessa korostuu verkostojen yhteistyö.

Opintojen alkuvaiheessa opinto-ohjaaja järjestää opiskelijan haastattelun. Opiskelija saa moniammatillista ohjausta juuri omiin tarpeisiin. OMA-opettaja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opiskelijan ja huoltajan sekä tarvittaessa opinto-ohjaajan kanssa. Suunnitelmaa päivitetään opintojen aikana.

Opintojen aikana opiskelija saa ohjausta omien taitojen vahvistamisessa sekä tutkintoihin ja ammatteihin tutustumisessa. Tutustuminen toisen asteen opintoihin järjestetään opiskelijan tarpeiden mukaan. Ohjausta järjestetään henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. OMA-opettajan lisäksi opiskelija saa tukea opintoihinsa opinto-ohjaajalta, erityisopettajalta, ammatilliselta ohjaajalta ja opiskeluhuollolta.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija saa ohjausta omien tavoitteiden toteuttamisessa. Opiskelija saa tukea ja ohjausta tutkintokoulutukseen siirtymisessä.

Opiskelijan tuki TUVA-koulutuksessa

 • Opiskelija saa tukea varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti. Erityisen tuen tarve selvitetään jo hakuvaiheessa ja viimeistään, kun tarvetta ilmenee. Opiskelija tai huoltaja voi ottaa myös itse yhteyttä kampuksen toimijoihin tarpeen mukaan.
 • Opiskelijalle voidaan tehdä päätös erityisestä tuesta, jolloin laaditaan erityisen tuen suunnitelma (= ETS). Erityinen tuki muodostuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin.
 • Opiskelijan tukena opetuksessa on OMA-opettaja ja ammatillinen ohjaaja, lisäksi tukena on erityisopettaja ja muu kampuksen moniammatillinen toimijaverkosto. TUVA-ryhmät muotoutuvat opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.
 • Opiskelija saa tukea myös Treenaamossa ja pajatoiminnassa. Treenaamo on Tredun oppimisympäristö, jossa tehdään lisäharjoituksia, kerrataan ja autetaan erilaisissa rästitehtävissä. Pajatoiminnassa opiskelija saa tukea opintoihin käytännön töiden kautta.

ITU-opiskelijan ohjaus ja tuki

Ennen opintojen aloitusta opiskelija ohjataan ITU1-ryhmään moniammatillisen ITU-ohjausryhmän kautta. Oppilaan siirto ja opiskelujen aloitus tehdään yhteistyössä huoltajan, lähettävän koulun erityisopettajan ja opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa. ITU1-ryhmä on suunnattu 7.–9.-luokan oppilaille, joiden käyttäytymisessä on haasteita ja koulunkäynnissä tarvitaan vahvaa tukea. ITU1-ryhmä on koko Nokian kaupunkia palveleva ja ryhmään ohjataan opiskelijoita kaikista Nokian peruskouluista.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija tutustuu opiskelun käytänteisiin ja ryhmän pelisääntöihin. Opiskelija saa ohjausta erityisopettajalta, opinto-ohjaajalta ja ohjaajalta. ITU-ryhmän opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOJKS. Opiskelijan kanssa keskustellaan opiskelutaidoista ja omasta osaamisesta.

Opintojen aikana ohjausta järjestetään yksilöllisesti, henkilökohtaisena ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa moniammatillista ohjausta juuri omiin tarpeisiin. Opiskelijan tutustuminen toisen asteen opintoihin on sujuvaa yhteisellä kampuksella. Erityisopettajan lisäksi opiskelija saa tukea ja ohjausta opintoihinsa tarvittaessa ohjaajalta, opinto-ohjaajalta ja opiskeluhuollolta.

Opintojen päättyessä opiskelija saa ohjausta peruskoulun opintojen loppuun saattamisessa ja seuraavan koulutuksen valinnassa. Opiskelija saa tukea ja ohjausta koulutukseen siirtymisessä.

Opiskelijan tuki intensiivisen tuen ryhmässä

 • Intensiivisen tuen ryhmä eli ITU-ryhmä on peruskoulun pienryhmä, jossa on 7-9.luokkalaisia. ITU1-ryhmä toimii Silta-kampuksella, ja sinne ohjataan opiskelijoita kaikista Nokian peruskouluista. Perusopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia. Tuen muotoja ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voidaan ohjata ITU1-ryhmään.
 • Intensiivisen tuen ryhmässä opiskelija saa erityistä tukea. ITU1-ryhmä on suunnattu opiskelijoille, joiden käyttäytymisessä on haasteita ja koulunkäynnissä tarvitaan vahvaa tukea. ITU1-ryhmässä opiskelijaa tuetaan yksilöllisesti ja monipuolisesti.
 • Opiskelijan tukena päivittäisessä opetuksessa ovat ITU-ryhmän erityisopettaja ja ohjaajat. Lisäksi tukena on muu moniammatillinen toimijaverkosto.
 • Tuen jatkumisesta huolehditaan opiskelijan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

 

Opiskelijakunta- ja tutortoiminta

Nokian lukiolla ja Tredulla on oma opiskelijakuntansa ja opiskelijakunnan hallituksensa. Opiskelijakuntien hallitukset tekevät yhteistyötä, ja edistävät yhdessä opiskelijoiden viihtyisyyttä ja koulutyötä kampuksella. He edistävät opiskelijoiden yhteistoimintaa kampuksella muun muassa järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Oppilaitoksilla on myös omaa tutortoimintaa. Myös oppilaitosten tutorit tekevät yhteistyötä ja toimivat yhdessä esimerkiksi yhteisissä tapahtumissa ja kampuksen esittelyissä.

Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. He valitsevat opiskelijakunnan hallituksen, jonka tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Lukion tutorit ohjaavat uusia opiskelijoita kotiutumaan kampukselle ja sitoutumaan opiskeluun. Tutorit ja opiskelijakunnan hallitus tekevät yhteistyötä. Jokaisella Tredun toimipisteellä on oma opiskelijakunnan hallituksensa. Tredussa opiskelijakunnan hallitus ja tutorit ovat samaa toimielintä. Tredun hallituksessa on opiskelijaedustaja jokaiselta Silta-kampuksen tutkintoalalta.

Sivun alkuun sisällysluetteloon

 

 

Sillan opiskeluhuolto

Silta-kampuksella järjestetään opiskeluterveydenhuolto-, kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä sekä yksilökohtaisena opiskelijahuoltona.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia, opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013). Silta-kampuksen yhteisöllinen opiskeluhuolto painottuu ennaltaehkäisyyn ja yhteisöllisyyden edistämiseen.

Yksilöllisellä opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskelijaterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaa (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013). Yksilöllinen opiskelijahuolto toteutuu aina yhteistyössä opiskelijan kanssa yksilöllisesti opiskelijan elämäntilanteisiin liittyvissä haasteissa varhaisen puuttumisen periaatteella.

Opiskeluhuollon palvelut

Terveydenhoitajat ovat terveyden edistämisen asiantuntijoita kampuksella. Tehtävät liittyvät yksittäiseen opiskelijaan, hänen perheeseensä, oppilaitosyhteisöön ja -ympäristöön sekä monialaiseen yhteistyöhön. Silta-kampuksella lukiossa ja Tredussa opiskeleville järjestetään terveydenhoitajan tarkastus 1. opiskeluvuotena.

Kuraattorit tukevat opiskelijan hyvinvointia sosiaalityön keinoin ja antavat yksilöllistä ohjausta mm. etuusasioissa. Tavoitteena on tukea opiskelukykyä tilanteessa, kun opiskelu on haasteellista ja opinnot eivät etene.

Psykologit tukevat opiskelijan mielenterveyttä, opiskelukykyä ja mielenterveyden hoitoa. He tekevät opiskeluun ja oppimiskykyyn liittyviä selvityksiä sekä arvioivat hoidon ja kuntoutuksen tarvetta.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto kohdistuu koko yhteisöön. Jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän tulee edistää opiskelijoiden ja koko Silta-kampuksen hyvinvointia. Opiskeluhuolto on mukana lukuvuoden tapahtumissa ja järjestää erilaista ohjelmaa mm. teemaviikoilla. Tarkemmat yhteisöllisen opiskeluhuollon tapahtumatiedot löytyvät vuosikellosta.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (YOHR) kokoontuu 4 kertaa lukuvuodessa. Opiskeluhuoltoryhmä vastaa yhteisöllisen opiskeluhuollon toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat: rehtorit ja toimipistepäälliköt, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat sekä opettajien, opiskelijoiden ja vanhempien edustus.

Yhteistyötä tehdään mm. Nokian etsivätyön, Helpperin, seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa. Jos opettaja toivoo opiskeluhuollon osallistuvan opintojaksoon tai tapahtumaan, hän voi ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoon.

Yksilöllinen opiskeluhuolto

Yksilöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäisille opiskelijoille annettavia opiskeluhuollon palveluja. Kampuksella opiskelijoille on nimetty oma terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Opiskeluhuoltoon saa yhteyden tulemalla käymään, soittamalla tai viestittämällä puhelimitse tai Wilmassa. Opiskeluhuollon tilat sijaitsevat 1. kerroksessa. Käynti omasta ovesta ulkokautta, tai sisäkautta opintoaulan läpi.

Opettaja voi konsultoida opiskeluhuoltoa opiskelijan luvalla. Konsultoinnin voi tehdä myös nimettömästi. Yksilöllinen opiskelijahuolto toteutuu aina yhteistyössä opiskelijan kanssa yksilöllisesti opiskelijan elämäntilanteisiin liittyvissä haasteissa varhaisen puuttumisen periaatteella. Opiskelijaa koskevan asian käsittelyyn voidaan nimetä monialainen asiantuntijaryhmä. Monialaisen asiantuntijaryhmän kutsuu koolle henkilö, jolla huoli herää.

Sivun alkuun sisällysluetteloon