Kansainvälisyys

Kiinnostaako kansainvälinen toiminta?

 

Kansainvälisyyskasvatuksen kursseilla tutustutaan kulttuurien väliseen viestintään ja opitaan suvaitsevaisuutta sekä perehdytään globaalikasvatuksen eri osa-alueisiin. Osa kursseista toteutetaan kansainvälisinä projekteina ja opintoretkinä ulkomaille.

Nokian lukio on mukana European School Network -kouluverkostossa (ESN), johon kuuluu seitsemän suomalaista lukiota. ESN:n kautta voi lähteä lyhyeen vaihtoon toiseen eurooppalaiseen kouluun. ESN järjestää myös erilaisia projekteja, esimerkiksi tiede-, musiikki- ja urheiluleirejä.

Nokian lukio on lukuvuonna 2020 – 2021 mukana Euroopan parlamentin ja HYOL:in organisoimassa Ambassador School -hankkeessa. Hankkeeseen mukaan päässeet opiskelijat järjestävät EU-aiheisia tapahtumia lukuvuoden aikana. Näiden tapahtumien avulla on tarkoitus vahvistaa muiden lukiolaisten ja lähialueen nuorten tietoisuutta ja kiinnostusta unionia kohtaan. Hankkeeseen osallistuminen mahdollistaa matkan Ranskassa järjestettävään Euroscolaan syksyllä 2021.

 

Kysy lisää

Kansainvälisyys- ja ESN-asioista vastaa Eveliina Kaitainen.

Ambassador School -asioista vastaa Lauri Vehkasalo.