Oppilashuolto

Oppilashuolto Nokianvirran koulussa

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat kaikkien oppilaiden ja heidän huoltajiensa samoin kuin työntekijöiden käytettävissä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa.

Oppilashuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilölliseen oppilashuoltoon.

Yhteisöllisessä oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvointia.

Yksilöllinen oppilashuolto vastaa yksittäisten oppilaiden hyvinvoinnista. Yksilöllinen oppilashuolto on vapaaehtoista ja perustuu huoltajan ja oppilaan suostumukseen. Yksilölliseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuollon sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut.

Koulupsykologin toiminnasta tarkempaa tietoa löytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen sivustolta.

Koulukuraattorin toiminnasta tarkempaa tietoa löytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen sivustolta.

Kouluterveydenhuollosta tarkempaa tietoa löytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen sivustolta.

Yhteydenotto oppilashuoltoon

Huoltajat tai oppilas voivat itse ottaa yhteyttä oppilashuollon työntekijöihin tai oppilas voi ohjautua yksilölliseen oppilashuoltoon opettajien, oppilashuollon työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden aloitteesta. Ennen oppilaan ohjausta yksilöllisen oppilashuollon palveluihin tai ohjaamisen välittömässä yhteydessä otetaan yhteys oppilaan huoltajiin, ellei oppilas painaviin syihin vedoten tätä kiellä. Huoltajilla ei ole oikeutta kieltää oppilaalta oppilashuollon palvelujen käyttämistä. Oppilashuollollinen työskentely tapahtuu luottamuksellisesti ja pyrkimyksessä yhteistyöhön huoltajien kanssa.

Mikäli jokin seikka nuoren koulunkäyntiin tai kehitykseen liittyen askarruttaa mieltä tai nostaa huolta, toivotaan oppilaiden ja huoltajien ottavan yhteyttä oppilaan opettajaan tai oppilashuollon työntekijöihin. Lisätietoa koulun oppilashuollon toiminnasta saa omalta opettajalta tai oppilashuollon toimijoilta.