Painotukset

Nokian 3.-6. luokkien musiikkiluokat ovat toimineet Kankaantaan koulussa vuodesta 1982 alkaen.

Musiikkiluokkien toiminta-ajatuksena on:
– kokea musiikin tekemisen iloa laulaen ja soittaen.
– kasvattaa oppilaassa myönteinen asenne musiikkiin ja ohjata pysyvään musiikin harrastamiseen.
– rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun ja tarjota mahdollisuuksia esiintyä.
– syventää ja laajentaa musiikin tekemiseen ja kokemiseen liittyviä perustietoja ja -taitoja monipuolisilla työtavoilla.

Musiikkiluokkien työtapoja:
Laulu:
Lauletaan yksi- ja moniäänisiä lauluja eri kokoonpanoissa.
Lisäksi mahdollisuus osallistua musiikkiluokkien yhteiseen kuoroon.

Säveltapailu ja musiikinteoria:
Opetellaan nuotinluku- ja nuotinkirjoitustaitoa mm. nuoteista laulamalla ja soittamalla.

Yleinen musiikkitieto:
Tutustutaan klassisen ja kevyen musiikin historian keskeisimpiin teoksiin ja säveltäjiin.

Soitto:
Soitetaan nokkahuilua ja muita koulu- ja bändisoittimia erilaisissa kokoonpanoissa.

Musiikkiluokkien opetuksen järjestelyt:

Musiikkiluokalla on neljä musiikkituntia viikossa.
Musiikkiluokalla noudatetaan musiikkiluokan opetussuunnitelmaa, joka sisältää peruskoulun musiikin oppimäärät lisättynä musiikkiluokan erityisoppiaineksella.
Kurssivaatimukset muissa oppiaineissa sekä oppilaan kokonaisviikkotuntimäärät ovat samat kuin tavallisilla perusluokilla.

Miten haen musiikkiluokalle?
– Ollessasi toisella luokalla saat joulu-tammikuussa kotiisi tietoa musiikkiluokista sekä lomakkeen, jolla haet musiikkiluokalle.
– Tammikuussa järjestetään lisäksi Kankaantaan koululla musiikkiluokkien toimintaa esittelevä ilta, jossa kuulet myös musiikkiluokkalaisten esityksiä.
– Musiikkiluokkien pääsykokeet järjestetään helmikuussa. Pääsykokeessa mitataan rytmi- ja melodiatajua. Esitettävä laulu on ”Mitä itket pieni lintu”

 

Kankaantaan koulun musiikkiluokan oppilaat jatkavat painotettua musiikin opiskeluaan yläkoulussa Nokianvirran koulun musiikkiluokalla.