Valmistuneelle

Lukio-opintojen jälkeinen jatko-ohjaus

  • Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu.
  • Nokian lukiosta valmistunut voi ottaa yhteyttä lukion opinto-ohjaajiin (yhteystiedot).

 

Noklun alumnit

 

Ylioppilaskokeen uusiminen

  • Valmistuneet ylioppilaat ilmoittautuvat uusintaan lukion kansliassa, paperilomakkeella.
  • Jos aiot kirjoittaa jonkun aineen uudelleen Nokian lukiossa, on sinun osallistuttava lukion YO-infoon. Seuraa Tiedotteita-sivulta, milloin info pidetään.
  • Katso Nokian lukion ohjeita Abeille-sivustolta.
  • Tietoa kompensaatiosta YTL:n Yleiset määräykset ja ohjeet 4.2.2022 -tiedostosta (pdf) kohdasta ”1.1.7 Tutkinnon suorittaminen hylätyllä kokeella (kompensaatio)”