Yleisimmin kysytyt kysymykset

Minkä kokoisen vajan saa rakentaa ilman lupaa?

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Nokian kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti minkäänlaista vajaa ei saa rakentaa ilman lupaa.

Tarvitaanko pääsuunnittelija?

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija tarvitaan aina.

Tarvitseeko ilmalämpöpumpun asentaminen luvan viranomaiselta?

Ei tarvitse. Ulkoyksikkö tulee kuitenkin asentaa siten että se ei aiheuta naapurille häiriötä eli melua. Taloyhtiöissä tarvitaan luonnollisesti lupa yhtiöltä.

Tarvitseeko aurinkopaneeli toimenpideluvan?

Maankäyttö- ja rakennuslain vuonna 2017 voimaan astuneen muutoksen jälkeen tulkintamme on ollut, että katolle asennettavalle ja lappeen suuntaisille aurinkopaneelille ei tarvitse hakea toimenpidelupaa. Muilta osin käytetään tapauskohtaista harkintaa.

Naapurin puolella kasvavan puun oksat ylettyvät minun puolelleni ja pudottavat lehtiä tontilleni. Mitä rakennusvalvontaviranomainen tekee asialle?

Ei yhtään mitään toimivallan puuttuessa. Asia kuuluu naapuruussuhteista säädetyn lain soveltamisalaan ja on näin ollen siviiliriita-asia, joka ratkotaan viime kädessä käräjäoikeudessa.

Voiko lupapiirustukset piirtää itse?

Voi, jos koulutus ja osaaminen riittävät. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja ne vaihtelevat hankkeen vaativuuden mukaan. Vähäisemmissä hankkeissa ei ole tutkintovaatimusta, mutta osaamista pitää niissäkin löytyä. Ohjeita piirustuksia ja niiden sisältöä koskien löytyy ympäristöministeriön ohjeesta YM3/601/2015 (Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä).

Epäilen että asunnossani on kosteus- tai homevaurio. Toteaako rakennusvalvonta asian?

Valitettavasti rakennusvalvonta ei tarjoa sellaista palvelua koska se ei kuulu rakennusvalvontaviranomaisen lakisääteisiin tehtäviin ja ei onnistu ilman rakennuksen tutkimista ja mahdollisesti rakenteiden purkamista. Rakennusvalvontaviranomaisella ei ole resursseja tai välineitä edellä mainittuihin toimenpiteisiin. Rakennusten kunnossapito on rakennusten omistajan vastuulla, jolloin asia pitää tutkia ja korjata omistajan toimesta. Mikäli kyseessä on taloyhtiö, joka ei osakkaan pyynnöstä ryhdy toimenpiteisiin, asiasta voi olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen.