Kirjasto

Koskenmäen koululla on oma kirjasto, mistä lainataan pulpettikirjoja oppilaiden lukutaidon kartuttamiseksi ja lukemaan innostamiseksi.

Koulumme kirjasto on kahdessa eri paikassa niin, että 3. – 6. -luokkalaisilla  ja 1. – 2. -luokkalaisilla on omat kirjastopisteet. 1. -2. -luokkalaisten kirjasto toimii niin, että kuudennen luokan halukkaat oppilaat pitävät kirjastoa auki 1. -2. -luokkalaisille sopivilla välitunneilla. Kirjastosta saa lainata kirjoja ja lisäksi siellä pidetään satutunteja ja pelailuvälitunteja lautapelien parissa. Samat oppilaat huolehtivat  isojen kirjastosta pitämällä  sen siistinä ja kirjat järjestyksessä. 3.-6.-luokkalaiset hoitavat kirjojen lainaamisen opettajan avustuksella omatoimisesti.

Koulumme palkittiin keväällä 2018 kansallisessa Lukuklaani-hankkeessa stipendillä, jolla hankimme uusia kirjoja koulukirjastoon erityisesti 3.-6. luokkien oppilaille.

Olemme myös saaneet kirjoja kirjastosta sen muutettua uusiin tiloihin. Koti- ja kouluyhdistys on myös lahjoittanut koulullemme kirjoja. Suuri kiitos. Koulumme ottaa mielellään edelleen vastaan uudehkoja ja uusia lastenkirjoja ja nuortenkirjoja lahjoituksina.

Opettaja Jonna Leppänen toimii Koskenmäen koulun kirjastovastaavana. Hän vastaa kokoelman hoidon lisäksi myös yhteistyöstä Lukuklaani-hankkeen ja kaupunginkirjaston kanssa.

Tervasuolla ei ole erillistä oppilaskirjastoa. Siellä luokat käyttävät  aktiivisesti kirjastoautopalveluja.