Valinnaisuus

Alhoniityn koulussa tarjotaan uuden opetussuunnitelman myötä valinnaisaineita 4-6. luokkien oppilaille. Valinnaisaineita suunniteltaessa olemme kuulleet oppilaiden toiveita ja pyrimme ottamaan ne mahdollisuuksien mukaan huomioon. Samalla rohkaisemme koulumme opettajia tuomaan omaa erityisosaamistaan oppilaiden iloksi ja hyödyksi. Kaikilla 4-6.-luokkalaisilla on valinnaisainetta yhden vuosiviikkotunnin verran.

Valinnaisainehaku järjestetään maalis–huhtikuun aikana. Tarkoituksena on muodostaa valinnaisaineryhmiä, joissa opiskelee 4., 5. ja 6. luokkien oppilaita samassa ryhmässä. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman tasakokoiset ryhmät. Valinnaisaineiden sisällössä pyritään kuuntelemaan lasten omia toiveita. Niissä myös rikotaan oppiainerajoja siten, että sisällöt voivat liittyä useamman perinteisen oppiaineen asioihin. Valinnaisaine arvioidaan suoritettu-merkinnällä, ei numeroarvioinnilla.