Valinnaisuus

Alhoniityn koulussa tarjotaan uuden opetussuunnitelman myötä valinnaisaineita 4-6. luokkien oppilaille. Valinnaisaineita suunniteltaessa olemme kuulleet oppilaiden toiveita ja pyrimme ottamaan ne mahdollisuuksien mukaan huomioon. Samalla rohkaisemme koulumme opettajia tuomaan omaa erityisosaamistaan oppilaiden iloksi ja hyödyksi. Kaikilla 4-6.-luokkalaisilla on valinnaisainetta yhden vuosiviikkotunnin verran. Käytännössä valinnaisainetta on joko yksi tunti viikossa koko lukuvuoden ajan tai kaksi tuntia viikossa syys- tai kevätlukukaudella.

Valinnaisainehaku järjestetään maalis–huhtikuun aikana. Oppilaille tarjotaan valinnaisaineita, joista oppilas valitsee kolme mieluisinta vaihtoehtoa. Pyrimme toteuttamaan jokaiselle yhden näistä kolmesta vaihtoehdosta. Tarkoituksena on muodostaa valinnaisaineryhmiä, joissa opiskelee 4., 5. ja 6. luokkien oppilaita samassa ryhmässä. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman tasakokoiset ryhmät. Valinnaisaineiden sisällössä pyritään kuuntelemaan lasten omia toiveita. Niissä myös rikotaan oppiainerajoja siten, että sisällöt voivat liittyä useamman perinteisen oppiaineen asioihin. Valinnaisaine arvioidaan suoritettu-merkinnällä, ei numeroarvioinnilla.

Alhoniityn koulussa opiskellaan näitä valinnaisaineita lukuvuonna 2019-2020: seikkailuliikunta, kokeiluja keittiössä, koodaus ja robotiikka, palloilu ja mailapelit.