Valinnaisuus

Koulumme opetussuunnitelmassa kaikilla 4.-6. luokkien oppilailla opintoihin sisältyy valinnaisaineita yhden vuosiviikkotunnin verran. Valinnaisaineita opiskellaan sekaryhmissä eli samassa ryhmässä voi olla oppilaita kaikilta kolmelta eri vuosiluokalta.

 

Aineet valitaan kurssitarjottimelta edellisvuoden keväällä. Valinnaisaineiden sisällöt on suunniteltu siten, että ne kehittävät oppilaiden laaja-alaista osaamista. Ne saattavat olla joitakin oppiaineita syventäviä kursseja, ne voivat edistää oppilaiden arjen taitojen hallintaa tai ne voivat tukea oppilaiden harrastuksia. Kurssitarjottimen suunnittelussa on otettu huomioon myös oppilaiden toiveita. Kaikki tarjottimella olevat kurssit eivät välttämättä toteudu, jos niihin ei ole tarpeeksi ilmoittautuneita. Joitakin kursseja saatetaan järjestää useammin kuin kerran, jos ilmoittautuneita on erityisen paljon.

 

Valinnaisainejaksoja on koulussamme 4: alkusyksy, loppusyksy, alkukevät ja loppukevät. Jokainen oppilas osallistuu vuoden aikana kahdelle eri valinnaisainekurssille. Kaikki kurssit ovat ½ vuosiviikkotunnin pituisia. Koulumme valinnaisaineiden opiskelu toteutetaan kaksoistunteina. Tämä tarkoittaa, että valinnaisainetta opiskellaan kahdesti lukuvuodessa 9 viikon ajan kaksi tuntia viikossa. Jaksojärjestelmästä johtuen 4-6 luokkien oppilaiden aikataulut vaihtelevat yhtenä päivänä viikossa kouluvuoden aikana.