Kalastus

Nokian kaupunki on Sorvan kalastuskunnan osakas.

Kaupungin osakkuus on kymmenen (10) yksikköä eli oikeus pitää viittä (5) verkkoa. Kuntalaiset voivat anoa yhdeksi vuodeksi kerrallaan käyttöönsä kaupungin osakkuuksia. Osakkuutta käyttäessään kuntalainen on oikeutettu saamaan verkkomerkit normaaliin osakkaan hintaan. Käytännössä kalastaja maksaa luvat Sorvan kalastuskunnalle ei kaupungille. Kalastusoikeuksien haku on jatkuva.