Tilapäinen varhaiskasvatus

TILAPÄISTÄ VARHAISKASVATUSTA TARJOTAAN TOISTAISEKSI VAIN HUOLTAJAN TYÖSTÄ JOHTUVAAN HOIDONTARPEESEEN.

Tilapäinen varhaiskasvatus on satunnaista varhaiskasvatusta, jossa läsnäolopäivien määrä on enintään 5 kalenterikuukaudessa. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi käyttää useampana perättäisenä kuukautena, mutta sitä voi varata ainoastaan yhdeksi kalenterikuukaudeksi kerrallaan.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Tilapäistä varhaiskasvatusta tarjotaan kotona hoidettaville lapsille. Tilapäistä varhaiskasvatusta myönnetään, jos päiväkodissa tai perhepäivähoidossa on tilaa. Tilapäinen varhaiskasvatus ei vaikuta kotihoidon tuen maksamiseen.

Toimi näin

Jos tarvitset tilapäistä varhaiskasvatusta, ota yhteys varhaiskasvatusyksikön johtajaan. Hän tarkistaa tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan varaa tarvittavat hoitopäivät.

Palvelun maksullisuus 

Maksullinen

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu/päivä: alle 5 tuntia 12 € ja yli 5 tuntia 20 €/ lapsi. Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.