Oppilaskunta

Koskenmäen koulussa toimii oppilaskunta, johon jokainen luokka valitsee edustajan. Oppilaskuntavaalit järjestetään syksyisin. Oppilaskunnassa on mukana myös kaksi henkilökunnan jäsentä. Oppilaskunta kokoontuu säännöllisesti.
Koskenmäen oppilaskunnasta on valittu edustajat myös Nokian kaupungin Lasten parlamenttiin ja ruokaraatiin.