Oppilaskunta

Koskenmäen koulussa toimii oppilaskunta, johon jokainen luokka valitsee edustajan. Oppilaskuntavaalit järjestetään syyskuussa 2020. Oppilaskunnassa on mukana myös kaksi henkilökunnan jäsentä. Oppilaskunta kokoontuu säännöllisesti.
Koskenmäen oppilaskunnasta on valittu edustajat myös Nokian kaupungin Lasten parlamenttiin ja ruokaraatiin.