Hulevesiasiat

Hulevesien johtaminen rakennetulla alueella on tärkeässä osassa kaupunkirakennetta. Ilmaston lämpenemisestä johtuvan sateen lisääntyminen ei saa aiheuttaa haittoja ympäristölle. Aiemmin rakennettujen huleveden johtamiseen tarkoitettujen putkilinjojen mitoituksissa ei ole huomioitu kasvavaa sateen lisääntymistä. Jotta lisääntyvien hulevesien määrä pystytään ohjaamaan hallitusti ympäröivään vesistöön, tulee hulevesijärjestelmien kunnossapitoon tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota.

Hulevesi on maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun 103 a §:n mukaan rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä mukaan lukien perustusten kuivatusvedet. Hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja imeyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla.

Nokian kaupunki vastaa hulevesijärjestelmästä, johon sisältyvät mm. erilaiset ojat, ojapainanteet, viivytysaltaat, putkilinjastot sekä rummut (pois lukien tonttiliittymien rummut). Kaupungin alueella huleveden järjestelmien ylläpidosta vastaa Infrapalvelut.

Nokian Vesi Oy vastaa hulevesien viemäröinnistä ja runkolinjoihin liittymisestä mahdollisuuksien mukaan. Nokialla voit liittyä huleveden runkolinjaan, jos kiinteistösi sijaitsee vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella. Liittymismahdollisuuksista lisätietoja antaa Nokian Vesi Oy

Hulevesimaksu

Hulevesimaksun perusteena on kaupunginvaltuuston päätökset 27.3.2017 hulevesimaksun käyttöönotosta sekä hulevesijärjestelmän vaikutusalueesta keskusta-alueella, Siurossa, Linnavuoressa ja Kuljussa sekä Tottijärvellä ja Lamminperässä. Hulevesimaksun suuruus perustuu kiinteistön pinta-alaan.

Omakotikiinteistöillä maksu on kiinteä ja on tällä hetkellä 49 euroa vuodessa. Maksu perittiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 joulukuussa, mutta jatkossa se tullaan perimään vuosittain syyskuussa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Hulevesimaksusta on mahdollista anoa vapautusta tai huojennusta, mutta lopullisen päätöksen tekee kaupunkikehityslautakunta. Vapaamuotoinen anomus tulee tehdä kirjallisesti Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluille.

Hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän käytöstä ja ylläpidosta sekä sen rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Myös ne kiinteistöt, jotka ovat liittyneet Nokian Vesi Oy:n huleveden viemäriverkostoon maksavat kunnan hulevesimaksun, sillä he hyötyvät myös yleisten alueiden huleveden hallinnasta.

Laskun oikaisuvaatimustiedot

Hulevesilaskun saajalla on oikeus tehdä laskusta oikaisuvaatimus Nokian kaupungin kaupunkikehityslautakunnalle. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteeseen: Nokian kaupunki/kaupunkikehityslautakunta PL 2, 37101 Nokia tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi. Oikaisuvaatimus laskusta tulee tehdä 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Vaikka laskusta tehdään oikaisuvaatimus, hulevesilasku tulee maksaa eräpäivään mennessä, sillä se on julkisoikeudellisena suoraan ulosottokelpoinen.

Laskua koskevat nimen- ja osoitteenmuutokset voit tehdä suoraan puhelimitse Tarja Henriksson p. 050 395 8973 arkisin kello 9 – 15.

Rakennuksien käyttötarkoitusmuutokset tehdään Nokian kaupungin rakennusvalvonnassa.