Ilmastotyö ja energiansäästö Nokialla

Nokian kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Syksyn 2022 aikana valmistuu ilmastotiekartta, joka tekee näkyväksi toimet, joilla kaupunki vähentää kasvihuonekaasujen määrää. Lisäksi kaupunki vähentää energiankulutusta esimerkiksi vanhoja rakennuksia kunnostamalla. Kaupunki kannustaa myös asukkaita ja yrityksiä huomioimaan ilmaston omissa valinnoissaan.

Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2030

Nokian kaupunki on liittynyt vuonna 2019 hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon. Tavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Loput 20 prosenttia päästöistä sidotaan hiilinieluihin tai kompensoidaan.

Päästövähennystavoite kattaa Nokian kaupungin alueella syntyvät päästöt riippumatta siitä, minkä tahon toiminnasta ne syntyvät. Kuntaorganisaation omien päästöjen osuus arvioidaan olevan 10 prosentin luokkaa. Kaupungilla on kuitenkin monia keinoja vaikuttaa myös asukkaiden ja yritysten toimintaan. Ilman kaikkien osallistumista 80 prosentin vähennystavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa.

 

Päästöjen vähennystahtia on kiristettävä

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Nokian kaupungin alueella ovat vähentyneet vuosina 2007-2020 noin kolmasosan eri laskentamallien mukaan. Mikäli päästöjen vähennyskehitys pysyy nykyisellä tasolla, arvioidaan vuonna 2030 Nokian kasvihuonekaasupäästöjen vähentyneen 53 prosenttia vuoden 2007 tasosta. 80 prosentin päästövähennystavoite tarkoittaakin sitä, että päästöjä tulee tulevina vuosina vähentää aiempaa aktiivisemmin.

Kuva Nokia päästöjen vähennystilanteesta. Vuoteen 2020 mennessä on vähennetty päästöjä 33 prosenttia vuodesta 2007.

 

Kaupunki tehostaa rakennusten energiankäyttöä

Nokian kaupunki kunnostaa määrätietoisesti kaupungin rakennuksia energiatehokkaammiksi. Lisäksi vanhoissa öljylämmitteisissä rakennuksissa on tehty lämmitystavan muutoksia kaukolämpöön ja kestäviin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Uudisrakennuksissa energiatehokkuus huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Nokian kaupunki on tehnyt valtion kanssa energiatehokkuussopimuksen (KETS). Tehdyt energiatehokkuustoimet raportoidaan vuosittain Motivan ylläpitämään seurantajärjestelmään. Nokian kaupunki on jo saavuttanut vuodelle 2025 asetetun 7,5 prosentin energiansäästötavoitteen.

 

Tampereen seudun kunnat tekevät ilmastotyötä yhdessä

Pirkanmaan kunnista 17 on vuonna 2022 mukana Hinku-kuntien verkostossa. Lisäksi koko Pirkanmaan maakunta on sitoutunut Hinku-tavoitteisiin.

Nokian kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun seitsemän kunnan kanssa. Kaikki kaupunkiseudun kunnat kuuluvat Hinku-verkostoon ja ovat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennystavoitteeseen. Nokian osuus yhteisestä Hiilineutraali Tampereen seutu 2030 taakanjakosopimuksesta on 9 prosenttia.