Esiopetuksen poissaolokäytännöt

Lapsi osallistuu esiopetukseen säännöllisesti. Poissaolot jaetaan luvallisiin ja luvattomiin poissaoloihin. Esiopetuksen henkilöstö seuraa poissaoloja ja toimii Nokian kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmassa kuvatun ohjeistuksen mukaisesti. Ennalta tiedossa oleviin poissaoloihin huoltaja anoo vapautusta Lapsen tilapäinen vapauttaminen esiopetuksesta -lomakkeella.

Luvallinen poissaolo

Huoltajan tulee ilmoittaa sairauspoissaoloista esiopetusryhmään sairastumispäivänä. Muissa poissaoloissa huoltajan tulee anoa vapautusta esiopetuksesta. Esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja myöntää luvan yksittäisiin tai maksimissaan viiden päivän poissaoloihin ja varhaiskasvatusyksikön johtaja myöntää yli viiden päivän yhtäjaksoiset poissaolot. Jos poissaoloja esiopetuksesta on kertynyt 50-70h ja samanaikaisesti on oletettavaa, että lapsen esiopetuksen tavoitteet eivät toteudu, vapautusta ei yleensä voida myöntää.

Luvaton poissaolo

Luvaton poissaolo on poissaolo, josta ei ole ilmoitettu ja annettu selvitystä.