Esiopetuksen poissaolokäytännöt

Lapsi osallistuu esiopetukseen säännöllisesti. Poissaolot jaetaan luvallisiin ja luvattomiin poissaoloihin. Esiopetuksen henkilöstö seuraa poissaoloja ja toimii Nokian kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmassa kuvatun ohjeistuksen mukaisesti.

Luvallinen poissaolo

Huoltajan tulee ilmoittaa ennalta tiedetyt poissaolot esiopetuksen henkilöstölle. Sairauspoissaoloista ilmoitetaan esiopetusryhmään sairastumispäivänä. Jos poissaoloja esiopetuksesta kertyy 50-70h ja samanaikaisesti näyttää siltä, että lapsen esiopetuksen tavoitteet eivät toteudu, asiasta keskustellaan huoltajan kanssa.

Luvaton poissaolo

Luvaton poissaolo on poissaolo, josta ei ole ilmoitettu ja annettu selvitystä.