Esiopetuksen poissaolokäytännöt

Lapsi osallistuu esiopetukseen säännöllisesti ja huoltajat ilmoittavat poissaoloista esiopetusryhmään. Esiopetuksen henkilöstö seuraa poissaoloja ja toimii Nokian kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmassa kuvatun ohjeistuksen mukaisesti.

Ennalta tiedossa oleva poissaolo

Huoltajan tulee ilmoittaa ennalta tiedetyt poissaolot esiopetuksen henkilöstölle. Jos ilmoitusta ei ole tehty, esiopetuksen henkilöstö ottaa yhteyttä huoltajaan ja selvittää poissaolon syyn. Jos lapsen poissaoloista johtuen on mahdollista, että esiopetuksen tavoitteet eivät toteudu, esiopetuksen henkilöstö ottaa asian puheeksi huoltajan kanssa.

Luvaton poissaolo, sairauspoissaolo ja muu huolestuttava poissaolo

Luvaton poissaolo on poissaolo, josta huoltaja ei ole ilmoittanut ja antanut selvitystä esiopetuksen henkilöstölle. Nokian poissaolomallissa on sovittu toimintatavat sairauspoissaoloille ja huolestuttaville poissaoloille. Poissaoloja tarkastellaan, kun niitä on kertynyt yli 30h, 50h ja 70h. Poissaolomallista voi lukea lisää Esiopetuksen opetussuunnitelmasta.