Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Sanna Ojala on tavattavissa kampuksella joka päivä. Avoin vastaanotto on ma–pe klo 10:00–11:00 sekä maanantaisin klo 14:30–15:30. Avoimelle vastaanotolle voit hakeutua ilman ajanvarausta kaikissa terveyteesi liittyvissä asioissa. Tuolloin voit käydä sopimassa tapaamisaikaa, hoidattaa pienimuotoiset sairaanhoidolliset toimenpiteet kuten haavat, tikkien poistot sekä varata aikaa esim. omalääkärille. Voit varata aikaa, jos haluat keskustella esim. jaksamiseen, mielialaan, päihteiden käyttöön tai seksuaaliterveyteen (esim. raskauden ehkäisy) liittyvistä asioista.

Parhaiten tavoitat Wilman kautta, käymällä avoimella vastaanotolla, puhelimella (tekstiviesti) tai sähköpostilla.

Terveydenhoitaja tapaa kaikki 1. vuosiluokan opiskelijat terveystarkastuksessa sekä tekee puolustusvoimien terveystarkastukset.

 

Ajanvaraus koululääkärin vastaanotolle tapahtuu terveydenhoitajan kautta. Sairasasioissa ensisijainen hoitava taho on omalääkäri.

 

Terveydenhoitaja Sanna Ojala

  • puh. 050 3951370
  • sanna.ojala (@) pirha.fi  vuoden 2023 alusta alkaen
  • kampuksella joka päivä, ks. avoimet vastaanottoajat yllä

 

Nokian lukio

Opiskeluterveydenhuolto

Kankaantaankatu 4

37100 Nokia

 

 

Tiedote Silta-kampuksen opiskeluterveydenhuollosta (29.8.2022)

Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijalähtöistä, sekä opiskelijan omia voimavaroja vahvistavaa. Varhainen puuttuminen, monialainen yhteistyö ja tasavertaisuus kulkevat punaisena lankana kaikessa toiminnassa. Terveydenhoitajat osallistuvat myös yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön, sekä ovat mukana varmistamassa oppilaitoksen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus käydä maksuttomassa terveystarkastuksessa opintojen aikana. Terveystarkastuksessa kannustetaan pohtimaan omaa hyvinvointia sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Ammattiin opiskelevien terveystarkastuksissa kiinnitetään huomiota opiskelijan terveydentilan arviointiin ja sekä alaan liittyvien terveydellisiin vaatimuksiin ja riskeihin. Lisäksi otetaan huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset. SORA-säädökset koskevat Silta-kampuksessa opiskelevia logistiikka-, maarakennuskoneenkuljettaja-, sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.

Opiskelija voi myös itse hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle muissa terveyteen, opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, rokotuksiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa.

Terveydenhoitajien avoin vastaanottoaika on Silta-Kampuksessa joka arkipäivä ma–pe klo 10–11, sekä lisäksi maanantaisin klo 14:30–15:30. Avoimelle vastaanotolle voit hakeutua ilman ajanvarausta kaikissa terveyteesi liittyvissä asioissa.

Jos nuorella on käytössä tarkkaavuuslääkitys, se edellyttää säännöllistä terveydenhoitajan ja lääkärin seurantaa. Lukuvuoden alussa kaikkien lääkitystä käyttävien tulee oma-aloitteisesti hakeutua lääkeseurantakontrolliin terveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle (ma-pe klo 10-11) syyskuun loppuun mennessä. Toivomme, että kotona muistutetaan tästä uudesta käytännöstä ja huolehditaan, että kontrollissa tulee käytyä. Lääkäri ei uusi reseptiä, ellei kontrollimittauksia ole tehty edeltävästi. Jatkokontrollin ajankohta sovitaan terveydenhoitajan vastaanotolla ja jatkossakin kontrollikäynnit hoidetaan avoimella vastaanottoajalla, johon nuoren tulee hakeutua oma-aloitteisesti opiskelupäivän aikana.

Silta-kampuksen terveydenhoitajat ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit toimivat yhteistyössä koulun muiden ammattilaisten kanssa. opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajan kautta. Akuuteissa vaivoissa ja sairaustapauksissa, joihin tarvitset lääkäriä, ole yhteydessä asuinkuntasi terveysasemalle. Opiskeluterveydenhuollon ohella voit käyttää myös oman asuinkuntasi terveyspalveluja. Kaikki päätoimisesti Nokialla opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta saada suun terveydenhuollon palveluja Nokian kaupungilta.

Erityisruokavaliot ilmoitetaan Silta-kampuksen keittiölle Erityisruokavalioilmoituksella. Lomakkeen saa keittiöltä tai terveydenhoitajilta.

 

Terveisin terveydenhoitajat:

  • Sanna Ojala, puh. 0503951370 (lukio, rakennusala, puutarha-ala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden ala sekä Marjaana Oittisen tutkintoon valmentava ryhmä ja Kiipula Nokian toimipaikka)
  • Sanna Salopolku, puh. 0407799268 (logistiikka-ala, kone- ja tuotantotekniikan ala, sähkö- ja automaatio-ala, sosiaali- ja terveysala, liiketoiminnan ala, ravintola-cateringala, Johanna Kyrkön ja Tuula Savikon tutkintoon valmentavat ryhmät)

Meidät tavoitat myös Wilmalla!

 

 

Päivitetty 31.1.2023