Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on palannut kesätauolta ja uudet työntekijät Mari Paju ja Sini Viljamäki aloittaneet työnsä maanantaina 3.8.

Me autamme, jos tulevaisuuden suunnitelmasi ovat epäselvät, olet vailla asuntoa, toimeentuloa, työtä, opiskelupaikkaa tai muuten vain on suunta hukassa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29 -vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille sekä niille, jotka muuten kokevat tarvitsevansa tukea. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori sekä auttaa hänet sellaisten palvelujen piiriin, joita nuori kokee omassa elämäntilanteessaan tarvitsevansa.
Nuorisolain mukaan perusopetuksen, toisen asteen oppilaitoksien sekä puolustusvoimien on ilmoitettava etsivään nuorisotyöhön sellaisen nuoren tiedot, joka keskeyttää opinnot tai varusmies- /siviilipalveluksen. Myös muut viranomaiset, kuten Kela, voivat ilmoittaa etsivään nuorisotyöhön nuoren yhteystiedot, jos arvioidaan, että nuoren tilanne ja tuen tarve sitä vaatii.
Etsivässä nuorisotyössä toimitaan kuitenkin aina nuoren itsensä antamien tietojen, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Etsivä nuorisotyö on nuorelle täysin vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta.

Toimi näin

Ota suoraan yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään!

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Näin etsivä nuorisotyö tukee nuorta ohjeet. Kun nuori haluaa aloittaa yhteistyön, niin etsivä nuorisotyöntekjä tapaa ja keskustelee hänen kanssa. Etsivässä nuorisotyössä tuetaan nuoren sisäistä motivaatiota ja itsenäistymistä, sekä vahvistetaan taitoja kiinnittyä palveluihin ja jatkopolulle.

Suurenna kuvaa: Näin etsivä nuorisotyö tukee nuorta

Miten etsivän nuorisotyöntekijän tavoittaa?

Etsiviin nuorisotyöntekijöihin voi olla yhteydessä soittamalla, viestillä, Whatsapissa ja Facebookissa tai @nokiaent sivuston/kanavan kautta, joka löytyy Instasta, Snapchatista ja Discordista. Voit myös tulla nyppäämään hihasta aina vastaan tullessa.