Etsivä nuorisotyö

Etsivässä nuorisotyössä toimitaan aina nuoren itsensä antamien tietojen, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Etsivä työ on nuorelle täysin vapaaehtoista ja maksutonta. Työskentely perustuu nuoren ja etsivän nuorisotyöntekijän väliseen luottamukselliseen yhteistyöhön. Etsivän työn tärkein tehtävä on ohjata nuoria sellaisten palveluiden piiriin, joita nuori kokee omassa elämäntilanteessaan tarvitsevansa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Etsivä nuorisotyö auttaa alle 29 -vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria tai nuoria jotka muuten kaipaavat jotain muutosta elämässään. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Toimi näin

Useimmiten etsivään nuorisotyöhön tulee nuorisolain mukaan tieto alle 25-vuotiaasta nuoresta, jonka opinnot tai asepalvelus on keskeytynyt. Tämän jälkeen nuorta yritetään tavoitella ja kysellä hänen suunnitelmistaan sekä voisiko etsivästä nuorisotyöstä olla hänelle tukea.

Etsivä nuorisotyö toimii nuoren apuna erilaisissa palvelu- ja viranomaisverkostoissa sekä tekee yksilö- ja ryhmänohjausta, auttaa nuorta muun muassa työ- ja opiskeluasioissa, arjen asioiden hoitamisesessa, raha-asioissa ja asunnon etsimisessä sekä kulkee nuoren rinnalla. Voimme tavata nuoria koulussa, kotona, kahviloissa tai jossain muualla, mitä yhdessä nuoren kanssa sovimme.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Miten etsivän nuorisotyöntekijän tavoittaa?

Nuori voi olla itse yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään tai tai ohjautua asiakkaaksi yhteistyötahojen kautta. Myös nuoren läheiset voivat olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön, jos ovat huolissaan nuoresta ja kokevat että nuori voisi tarvita tukea asioiden selvittelyyn.

Etsiviin nuorisotyöntekijöihin voi olla yhteydessä soittamalla, viestillä, whatsapissa, facebookissa, instassa tai nyppäämällä hihasta kun tulee vastaan. Etsivät nuorisotyöntekijät pyrkivät jalkautumaan joka viikko 2.asteen oppilaitoksiin tapaamaan nuoria.

 

Etsivien toimisto löytyy Kerholan kellarista, osoitteesta Souranderintie 13, 37100 Nokia

Käy antamassa meille palautetta!