Oppilaanohjaus

Opinto-ohjaajat auttavat koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja ohjaavat valitsemaan sopivimman koulutuspolun ja ammatin. Emäkosken koulussa ohjausta annetaan kahden kesken, pienryhmissä ja perinteisillä oppitunneilla.

Opinto-ohjausta on 7. luokan syksyllä ja 8. luokan keväällä tunti viikossa ja  9. luokalla tunti viikossa läpi vuoden.

Yhdeksänsien luokkien työelämään tutustumisjaksot ovat syyslukukaudella viikolla 40 ja kevätlukukaudella viikolla 4. Kahdeksannet luokat ovat työelämään tutustumassa keväällä viikolla 16.

Opinto-ohjaajat

Essi Haverinen

Ohjattavat luokat: 7FG, 8C, 9E

 

Jaana Heikkilä

Ohjattavat luokat: 7ADH, 8DEFG, 9ACGTJ

 

Kati Kettunen

Ohjattavat luokat:  7C, 8ABH, 9BDFHTJ