Oppilaanohjaus

Opinto-ohjaajat auttavat koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja ohjaavat valitsemaan sopivimman koulutuspolun ja ammatin. Emäkosken koulussa ohjausta annetaan kahden kesken, pienryhmissä ja perinteisillä oppitunneilla.

Opinto-ohjausta on 7. luokan syksyllä ja 8. luokan keväällä tunti viikossa ja  9. luokalla tunti viikossa läpi vuoden.

Yhdeksänsien luokkien työelämään tutustumisjaksot ovat syksyllä viikoilla 40 (1.10.-5.10.) ja keväällä viikolla 17 (23.4.-26.4.). Kahdeksannet luokat ovat työelämään tutustumassa keväällä viikolla 21 (22.5.-24.5.).

Opinto-ohjaajat

Halla Helena 044 – 906 1294

7A, 7C, 7E, 7G, 7H

8B, 8C, 8D

9B, 9D, 9F, 9H, 9J

Kati Kettunen 044 – 906 1295

7B, 7D, 7F

8A, 8E, 8F, 8G,

9A, 9C, 9E, 9G, 9J