Oppilaanohjaus

Opinto-ohjaajat auttavat koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja ohjaavat valitsemaan sopivimman koulutuspolun ja ammatin. Emäkosken koulussa ohjausta annetaan kahden kesken, pienryhmissä ja perinteisillä oppitunneilla.

Opinto-ohjausta on 7. luokan syksyllä ja 8. luokan keväällä tunti viikossa ja  9. luokalla tunti viikossa läpi vuoden.

Yhdeksänsien luokkien työelämään tutustumisjaksot ovat syksyllä viikolla 40  ja keväällä viikolla 16. Kahdeksannet luokat ovat työelämään tutustumassa keväällä viikolla 21.

Opinto-ohjaajat

Halla Helena

Ohjattavat luokat:  7AFGHP, 8BEG, 9ACEGT

Jaana Heikkilä

Ohjattavat luokat: 7BCDE, 8ACDF, 9BDFJ