Kansalaistoiminnan toiminta-avustus

Toiminta-avustusten hakuaika vuonna 2018 on 1.3.-29.3.2018 klo 15:00.

Hakuohjeet ja sähköiset lomakkeet näkyvillä 1.3.2018.

Seura- ja yhdistystoimintatietoja koskevat liitteet, joiden perusteella avustus määräytyy, tulee toimittaa 29.3.2018 klo 15:00. Muut pakolliset liitteet ( toimintakertomus, tase, tuloslaskelma ja toiminnantarkastuskertomus v. 2017) voidaan toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon myöhemmin, kuitenkin viimeistään 13.4.2018 mennessä.

Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan evätä toiminta-avustus kokonaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli kaupungilla on laskusaatavia avustusta hakevalta yhdistykseltä tai seuralta, kuitataan saatavat ennen toiminta-avustuksen maksamista.

Liitteet voi lähettää vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi tai tuoda vapaa-aikapalveluiden asiakaspalveluun Nokian Kerholaan 2. kerros.