Oppilaskunta

Alhoniityn koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta. Oppilaat valitsevat luokiltaan edustajat oppilaskunnan hallitukseen. Hallituksen kokouksissa harjoitellaan puheenjohtajuutta, muiden huomioonottamista sekä asioista päättämistä yhdessä. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia, joiden avulla koulumme oppilaat tutustuvat toisiinsa ja pääsevät toimimaan yhdessä. Oppilaskunta keskittyy myös pohtimaan oppilaiden esiin nostamia asioita, joihin he haluavat vaikuttaa. Toiminnan tarkoituksena on, että oppilaat pääsevät toimimaan yhdessä ja vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. Oppilaskuntatoiminnalla on tärkeä rooli oppilaiden demokratiakasvatusessa sekä kouluyhteisön yhteishengen luomisessa.